2014/17 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Son Güncellenme Tarihi: 28.12.2016 |

2014/17 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

2014/17 Sayılı Genelgede   Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yayınladığı bir duyuruda 2014/17 sayılı Genelgede  "A. Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya" başlıklı bölümünün 1 inci maddesinin birinci ve ikinci paragraflarının aşağıdaki şekilde değiştirildiğini ve "EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)" başlıklı listenin güncellendiğini belirtti. 

Müdürlüğün yayınladığı duyuru şöyle;

                                                   T.C.

                        GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                           Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :18723479-153.08

Konu   :2014/17 Sayılı Genelgede

 Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

 GENELGE

(2016/22)

İlgi      :18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge'nin "A. Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya" başlıklı bölümünün 1 inci maddesinin birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)" başlıklı listesi güncellenmiştir.

"1-Gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin liste Karar'ın 97 inci maddesi uyarınca Ek-1'deki şekilde belirlenmiştir.

Bu çerçevede, hava taşıma işletmeleri (havayolu işletmeleri, hava taksi işletmeleri, genel havacılık işletmeleri, balon işletmeleri) ile hava aracı bakım kuruluşlarının söz konusu liste kapsamı eşyaya ilişkin talepleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, uygun bulunanlara ilişkin yıllık izin yazısının ilgili gümrük müdürlüğüne yazılı olarak iletilmesini müteakip serbest dolaşıma giriş işlemleri gerçekleştirilecektir."

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Müsteşar

 Ek: Hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya listesi

 İndir

 

 

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri