2017 Yılı Taşımacılık İstatistikleri Yayınlandı

Son Güncellenme Tarihi: 24.01.2018 |

2017 Yılı Taşımacılık İstatistikleri Yayınlandı

2017 Yılı Taşımacılık İstatistikleri Yayınlandı
İHRACAT TAŞIMALARI

2016 yılında 1.205.577 adet olan ihracat taşımalarımız 2017 yılında 1.250.067 adet ile yüzde 4 büyüme sağlanmıştır. İhracat taşımalarımızda en büyük paya sahip olan ve yüzde 7 büyüme sağladığımız Irak’ı ihmal edecek olursak, İhracat taşımalarımızda yüzde 2 artış olduğu görülecektir. Irak’ın Türk ihracat taşımalarında ne kadar önemli bir paya sahip olduğu açıktır. Irak’ın siyasi istikrara kavuşması ve gümrük düzenlemelerinin daha sağlıklı yapılması ile birlikte önümüzdeki yıllarda taşımacılık sayısının yıllık 600.000 seferin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.Nahçivan, Dilucu sınır kapısından yapılan çıkış sayılarını vermektedir.

Bölgesel olarak baktığımızda ise; Yıllık yüzde 5 büyüme ile en ciddi artışının olduğu bölge Ortadoğu olmaya devam etti. Ortadoğu ülkelerinde Körfez ülkelerinde ciddi düşüşler yaşansa da Irak, İran ve Ürdün’e yapılan taşımaların artmasıyla Ortadoğu en önemli bölge olmaya devam etmiştir. Ayrıca Katar’a 2016 yılında 55 taşıma yapılmışken, 2017 yılında 719 taşıma gerçekleştirilmiştir. Avrupa’ya yaptığımız ihracat taşımalarında ise artış eğilimi Ortadoğu’da olduğu gibi yüzde 5 artış olarak gerçekleşmiştir. Doğu Avrupa’ya olan taşımalarımız daha istikrarlı görünmektedir ve Slovenya’da yüzde 117, Macaristan’da yüzde 16, Sırbistan’da yüzde 16 artışlar yaşanmıştır. Güney Avrupa ülkelerinde de artış eğilimleri görülüyor, Özellikle İspanya’ya yüzde 22 ve Portekiz’e yüzde 31 oranındaki artışlar ve İrlanda’ya olan yüzde 114 oranındaki artış dikkat çekmektedir. BDT ve Orta Asya ülkelerine bakıldığında; Geçen yıl Rusya krizinin yarattığı etkinin ilişkiler normale döndükten sonra BDT bölgesinde olumlu bir etki yaratmış olmasına rağmen Nahcivan taşımalarında yaşanan yüzde 29 düşüş ve Gürcistan taşımalarında yaşanan yüzde 7 düşüş genel olarak BDT bölgesinde yüzde 3 düşüş olduğunu göstermektedir. Gürcistan ve Azerbaycan-Nahcivan taşımalarında Yabancı araçların paylarının arttığı görülmektedir. Bu durumun bölgesel olarak bir artış eğrisine geçilememesinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Türki Cumhuriyetlere ise yüzde 20’nin üzerinde artış ve Rusya’ya olan taşımalarımızın gün geçtikçe daha istikrarlı bir seyre geçildiği görülmektedir.

İhracat Taşıma pazarı 2017 yılında yüzde 79 Türk, yüzde 21 Yabancı oranında devam etmiştir. Yabancı araçlar toplamda yüzde 7, Türkler ise yüzde 4 artış sağladılar. Genel toplamda ise yüzde 4 artış yaşandı.

İhracat Taşımalarında Irak Hariç tutulduğunda ise yüzde 70 Türk, yüzde 30 yabancı payı olduğu görülmektedir. Irak hariç bakıldığında Türk araçlarının taşımalarında yüzde 2 artış yaşandı.

İTHALAT TAŞIMALARIİthalat taşımalarında 2017 yılında Türk araçları yüzde 23 artış ile 453.678 adet ithalat taşıması gerçekleştirmişlerdir. İthalat pazarında yüzde 66 Türk, yüzde 34 Yabancı payı ile taşımaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Yabancı araçlar arasında en yüksek paya sahip olan ülkeler Bulgaristan, İran ve Romanya olmaktadır.

Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımalarında yüzde 6 artış, BDT ve Orta Asya ülkelerinden yüzde 10 artış, Ortadoğu ülkelerinden ise 2017 yılında her ay gittikçe artan ithalat taşıma eğilimi yıl sonunda yüzde 153 artış ile rekor bir seviyede tamamlanmıştır. Bu bölgeden yapılan ithalatımızda en büyük pay yüzde 252 artış ile Irak’a aittir. Irak’tan 2016 yılında 25.000 olan ithalat taşımamız 2017 yılında 88.000 adet taşımaya yükselmiştir. TÜİK verilerine göre ithalat değerlerindeki artış da taşımacılık oranıyla paralel artışların olduğunun kanıtıdır.Türk araçlarının en yoğun yükleme yaptığı ülkelere baktığımızda Almanya ve Irak’ın ardından İtalya, Fransa ve Yunanistan, Ukrayna gibi liman ülkelerden ithalat taşıma sayılarımızın ciddi oranlarda arttığı görülmektedir.

TRANSİT TAŞIMALAR

Ülkemiz üzerinden yapılan transit taşımalarda Türk araçları 2016 yılında 48.000 adet iken 2017 yılında 56.000 adet transit taşıma gerçekleştirdiler. Transit çıkışlarda yoğunlukla Irak ve İran’a, ardından Gürcistan ve Azerbaycan’a taşıma gerçekleştiriyoruz.

İran plakalı araçlar ülkemizden aylık 3.000 adet transit taşıma gerçekleştirdiler ve 2017 yılında 35.000 adet transit taşıma yaptılar. Önceki yıla göre yüzde 6 artış sağlamışlardır. Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan araçlarının transit geçişlerinde düşüş yaşandı. En yoğun artış sağlayan ülkeler arasında Almanya ve Ukrayna ve Lübnan dikkat çekmektedir, Ukrayna taşıtları 2016 yılında 724 adet transit taşıma yapmış iken 2017 yılında 1089 adet transit taşıma ile yüzde 50 artış sağladılar. Almanya taşıtları da yüzde 20 artış ile 1.639 adet ile 2017 yılında ülkemiz üzerinden transit taşıma gerçekleştirdiler.

BOŞ GİRİŞLERTürkiye’ye Boş Giriş yapan araçlar incelendiğinde Türk araçları 900.000 adet sefer kendi ülkesine boş dönüş yapmaktadır. Bu sayı ihracat sayısı ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Boş araç girişi sayısının fazla olması, Türk araçlarının yurt dışından ithalat yönünde yük bulamaması veya ülkemizin transit güzergâh olarak kullanılamaması anlamına gelmektedir.

Yabancı araçlar ülkemize ise 2017 yılında 125.000 adet boş giriş yaptılar. Ülkemize boş girip yük alan ülkelerin başında 25.000 adet ile Gürcistan, 18.500 adet ile KKTC ve 18.000 adet ile Bulgaristan gelmektedir. Ülkemize ayda 10.500 adet yabancı araç boş giriş yapmaktadır.

Aylık ortalamada: 2.000 adet Gürcistan, 1.500 adet KKTC, 1.500 adet Bulgaristan, 800 adet Makedonya, 700 adet Romanya, 500 adet Ukrayna, 450 adet Moldova ülkeleri başta olmak üzere boş giriş yapılmaktadır. İran plakalı araçlar geçen yıl ortalama 550 adet boş giriş yaparken, bu oran aylık 55 adet boş girişe kadar düşmüştür.

2017 Özet Raporu (Yeni)
2017 Grafik Raporu (Yeni)
2017 Tabloları (Yeni)

Kaynak: UND
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler