2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

Son Güncellenme Tarihi: 6.02.2018 |

2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı
Ekonomi Bakanlığınca, Türk ihracatçıları için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve ülkeyi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmek amacıyla "2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlandı.

Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) söz konusu planın kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 yıllık e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile e- ihracata ilişkin yasal, teknik, uygulama altyapı ihtiyaçlarının karşılanarak bütüncül mevzuat oluşturulması, lojistik alanında geliştirilecek formüllerle hızlı kargo taşımacılığının daha etkin hale getirilmesi, toplu gönderilerin daha ucuza taşınarak iade maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Planla Türkiye merkezli ödeme hizmet sağlayıcılarının uluslararası alanda tanınırlığının artırılması, ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, KOBİ'ler ve mikro girişimcilerin e-ihracatla tanışmaları sağlanarak farkındalıklarının artırılması ve e-ticaret alanında uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu plan 7 hedef ve 23 eylemden oluşuyor.

Lojistik üs kurulacak

Stratejik hedefler kapsamında, Türkiye'nin lojistik kapasitesi geliştirilecek. Bu kapsamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıkları koordinasyonunda e-ihracata yönelik yerel ve bölgesel lojistik üslerin planlanması, kurulması ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak. Paydaşların katılımıyla lojistik üslerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarını da içeren bir iş planı oluşturulacak. 2020'nin 4'üncü çeyreğinde ise lojistik üssü kurulacak. Öte yandan İstanbul 3. Havalimanı ile Türkiye'nin lojistik kapasitesinde ciddi bir genişleme yaratılacağı, bunun taşımacılık işlemlerinde hem hız avantajı hem de maliyetlerde düşüş sağlayacağı belirtiliyor.

e-İhracatta hızlı teslim yapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurt dışında tedarik üslerinin kurulması da desteklenecek.

Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek. Bu çerçevede e-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek ve gerekli kolaylaştırmalar yapılacak.

e-İhracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek

Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi sağlanacak. e-Ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. e-İhracatta güven artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek.

e-İhracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek. Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak. Yöresel ve el emeği ürünlerinin sınır ötesi e-ticarete konu edilmesine dönük destek mekanizması kurulacak.

Plan çerçevesinde Türkiye'de e-ihracatçı firma sayısı artırılacak ve mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacak. Esnaf ve sanatkarlarda e- ihracat bilincinin oluşturulması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda "e- İhracat Komitesi" oluşturulacak. Kadınların da ihracatın sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

Diğer taraftan e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birlikleri yapılacak.

Yönlendirme Kurulu oluşturulacak

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve sekretaryasında planda sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kuruluşların katkı ve destekleriyle yürütülecek.

Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü başkanlığında İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurulacak. Bu Komite tarafından yılda 2 kez toplantılar düzenlenerek eylemler bazında performans değerlendirmesi yapılacak ve uygulama adımları çerçevesinde eylemlerin hayata geçirilme sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar, sorunlar ve güncellemeler değerlendirilecek.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Strateji ve Eylem Planı'nda yer alan eylemlere ilişkin durum değerlendirmesi yapmak amacıyla 6 ayda bir izleme ve değerlendirme raporları hazırlanacak. İzleme ve Değerlendirme Komitesi, söz konusu raporlarda tespit edilen sorunların çözülmesine ilişkin tedbirler alacak.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla e-İhracat Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulacak. Bu kurul tarafından yılda bir kez gerçekleştirilecek toplantıda eylemlerin hayata geçirilmesi konusunda ihtiyaç halinde güncellemeler yapılabilecek.

Toplantılara gündeme bağlı olarak sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilecek.

Bunun dışında, kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları eylemlere ilişkin yaptıkları çalışmaları 3'er aylık dönemler itibarıyla raporlayarak Ekonomi Bakanlığına iletecek.

Kaynak: AA
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler