2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler

Son Güncellenme Tarihi: 7.01.2019 |

Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasından, 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler listesi yayımlandı.

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler
Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasından, 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler listesi yayımlandı. 


İlgili duyuruda, 24/05/1983 tarih ve 18059 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı’nca yerleştirme işlemleri yapılmış olup, Bakanlığın taşra teşkilatında açık bulunan Memur ve Hizmetli kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 18/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar (Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu Yerleşkesi) Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi veya şahsen teslim edilmesi gerekiyor. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı da eklenen bilgiler arasında.

2828 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığa atanmaya hak kazananlar için tıklayınız

İSTENİLEN BELGELER:

Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6 (altı) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebatında),
Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
Mal bildirim beyannamesi,
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,
Güvenlik soruşturması formu
2828 ek formu
Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, Şahsın İmzası yazan kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip gönderecekler)

   NOT: Güvenlik soruşturması formu bilgisayarla doldurulacak.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler