“2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” Ek 1'inci Maddesi Kapsamında Bakanlığa Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İsteni...

Son Güncellenme Tarihi: 2.02.2017 |

“2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” Ek 1'inci Maddesi Kapsamında Bakanlığa Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler"

“2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” Ek 1'inci Maddesi Kapsamında Bakanlığa Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İsteni...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınladığı duyuruda, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler'i açıkladı. 

Bakanlığın açıkladığı duyuru şöyle;

“2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler  

24/05/1983 tarih ve 18059 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı’nca yapılan yerleştirme işlemlerinin sonuçları 31/01/2017 tarihi itibariyle açıklanmış olup, Bakanlığımız taşra teşkilatında açık bulunan Memur ve Hizmetli kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere;

 Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 24/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

 İSTENİLEN BELGELER:

 1- Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

2- En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması

halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,

3- Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge,

4-Adli sicil kayıt belgesi,

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- Askerlik durumunu gösterir belge,

7- 6 (Altı) adet fotoğraf (4,5x 6 cm ebadında),

8- Lisans mezunları için, varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,

9- Mal bildirim beyannamesi  A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde gönderilmelidir. Söz konusu zarf üzerine adayın ad soyad bilgileri yazılmalıdır. 

İndir

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

İndir

11- Ek-1 Nolu dilekçe 

İndir

12- Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir. (Bakanlığımız Web sayfasından temin edilebilir. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı ise Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

İndir

 

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler