4458 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi

Son Güncellenme Tarihi: 21.08.2019 |

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 4458 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi hakkında bir yazı paylaşıldı.

4458 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 4458 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi hakkında bir yazı paylaşıldı.


Bilindiği üzere, 19/7/2019 tarihli, 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/7/2019 tarihli, 7186 no.lu “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa geçici 10 uncu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa geçici 11 inci madde eklenmişti.

Anılan kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak “Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik” ve “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 9/8/2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.


Bahse konu düzenlemeden yararlanmak isteyen kişilere azami kolaylık sağlanması ve süre kısıtı da dikkate alınmak suretiyle işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılması konusunda bilgi verildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri