AB Gökkuşağı Alabalıkları İthalatında Gözden Geçirme Soruşturması Başlattı

Son Güncellenme Tarihi: 22.09.2021 |

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, “AB Telafi Edici Vergi” hakkında bir yazı yayımladı.

AB Gökkuşağı Alabalıkları İthalatında Gözden Geçirme Soruşturması Başlattı

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün 20 Eylül 2021 tarih 67989248 sayılı “Avrupa Birliği tarafından Türkiye menşeli “gökkuşağı alabalıkları” ithalatına karşı bir telafi edici vergi önlemi uygulanması konulu yazıya atıfla;

20 Eylül 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bir bildirimle Avrupa Komisyonu tarafından, Türkiye’de alabalık üretimine verilen desteklerde yapılan değişiklikler sonucunda kalıcı bir değişikliğin olduğundan bahisle destek miktarlarının düştüğü ve bu sebeple önlemin tüm Türk ihracatçılar için gözden geçirilmesine gerek duyulduğu belirtilerek, bu çerçevede bir gözden geçirme soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Yazıda devamla; bildirimde, söz konusu gözden geçirmenin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayacağı ifade edildi. Ayrıca, telafi edici vergi soruşturmalarında, çok fazla ihracatçının taraf olması sonucunda incelemenin yapılabilirlikten uzaklaşması sebebiyle, soruşturma otoriteleri tarafından örneklemeye gidilebildiği, ayrıca mezkur bildirimde olası bir örneklemenin ihracat miktarına göre yapılabileceği bu kapsamda, soruşturmaya taraf olup soru formu doldurarak bireysel marj hesaplatmak isteyen ihracatçıların 7 gün içerisinde söz konusu bildirimin ekinde yer alan örnekleme formunu Komisyon’a iletmesi gerektiği belirtildi. Bahse konu formu dolduran ihracatçılar, ihracatçı soru formunu doldurmayı kabul etmiş olarak sayılacağı ve ihracatçı soru formlarının https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543 adresinde yer aldığı bildirildi.

Bu çerçevede, örnekleme formlarının Komisyon tarafından incelenmesinin ardından ihracatçılara örneklemeye seçilip seçilmedikleri bildirileceği, bildirimin ardından örneklemeye seçilen ihracatçıların 30 gün içerisinde soru formu yanıtlarını Komisyon’a iletmesi gerektiği ve örnekleme formunu dolduran ancak örneklemeye seçilmeyen firmalara ise örneklemeye seçilen firmalara hesaplanan marjların ortalamasının uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca, zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların ise soruşturma açılış tarihinden itibaren 37 gün içerisinde görüşlerini Komisyon’a iletmesi gerektiği belirtildi.

Bahse konu soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimlerin TRON.tdi sistemi üzerinden gerçekleştirileceği, taraflarca tüm bilgi ve belgelerin yine aynı sistem üzerinden sunulacağı ve söz konusu sisteme kayıt olmaya ilişkin hususların bildirimde yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu bildirime, https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_380_R_0005&from=EN adresinden ulaşılabilir.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Dış Ticaret Haberleri