Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri Duyuru

Son Güncellenme Tarihi: 9.01.2017 |

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri Duyuru

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri Duyuru

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”(Tebliğ) Resmi Gazetenin 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda; 

- Aynı yıl içerisinde aynı ürün için yapılacak başvurularda bir önceki iznin kapatılması için kullanılan Ek-7/A-B-C tablolarında, tabloların tanziminde oluşan tereddütlerin giderilmesi ve daha anlaşılabilir olması sebepleriyle değişiklik yapılmıştır. İzin kapatma işlemlerinde 2017 yılından itibaren tabloların güncel hali kullanılacaktır. 

- Tebliğin Ek-8 tablosu, “Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği” kapsamına aktarılarak Tebliğden çıkarılmıştır. Söz konusu bildirim Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri yurt içinde üreten kişilerce http://www.epdk.org.tr/TR/Petrol/BildirimSistemi adresinden elektronik imza kullanılarak yapılacaktır. Bu kapsamda, Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayan ilk bildirimin 2017 yılı Nisan ayında yapılması gerekmektedir. 

- Tebliğin 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasındaki bildirim yükümlülüğü ile buna ilişkin Ek-9 tablosu yürürlükten kaldırılmıştır. 

- 01.01.2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi gerekse yurt dışı temin için verilen uygunluk yazıları başvuru sahibine gönderilmeyecek, sadece Kurumumuz internet sayfasında http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar adresinden ilan edilecektir. 

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler