Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapı...

Son Güncellenme Tarihi: 10.03.2017 |

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapı...

 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30003

                                                                  TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE

YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan izin almaksızın üçüncü kişilere teslim edemez, bu maddeler üçüncü kişilerce teslim alınamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madeni yağ lisansı sona erdirilen veya iptal edilen firmaların yürürlükte olan uygunluk yazılarının kullanılmayan kısmı Daire tarafından iptal edilir.”

“(11) Kuruma sunulan belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. İnceleme ve değerlendirme işlemlerinde ilgili ve diğer mevzuata aykırılık tespiti ve/veya bu konuda kuvvetli şüphe oluşması halinde, durum Denetim Dairesi Başkanlığı ve/veya yetkili idarelere bildirilir. Kurumca ön araştırma veya soruşturma açılması halinde, soruşturma süresince muhataba uygunluk yazısı verilmemesi tedbiri Denetim Dairesi Başkanlığının teklifi doğrultusunda Başkanlık Olur’u ile alınabilir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8 inci maddenin onbirinci fıkrasının ikinci cümlesi çerçevesinde uygulanan kısıtlamalar, başkaca bir Karar aranmaksızın kaldırılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri