Alkollü İçki Cinsi Eşyanın Transiti Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 3.01.2020 |

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından alkollü içki cinsi eşyanın transiti hakkında bir yazı yayımlandı.

Alkollü İçki Cinsi Eşyanın Transiti Hakkında
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından alkollü içki cinsi eşyanın transiti hakkında bir yazı yayımlandı.


İlgili yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2019 tarihli ve 88354936-03 sayılı yazısına hitaben şu ifadelere yer verildi:

“İlgi yazınızda Yalova Ro-Ro Liman Gümrük sahasına gelen alkollü içki cinsi eşyaların Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü denetimindeki gümrüksüz satış mağazalarına transit olarak sevk edilip edilemeyeceğine ilişkin Bakanlığımız görüş ve değerlendirmeleri talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman "in 3 üncü maddesi 8 inci Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ fıkrası "Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ek-6'da yer alan listede belirlenmiştir……….." hükmünü amirdir. Dolayısıyla, ilgi yazınızda belirtilen ve Ek-6 listede yer almayan gümrük idaresine ait liman sahasına gelen alkollü içki cinsi eşyanın Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü denetimindeki gümrüksüz satış mağazalarına transit olarak sevk edilmesinde ilgili Tebliğe aykırı bir durum olmadığı Bakanlığımızca mütalaa edilmektedir.” denildi.


İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri