Akaryakıt Özel Tüketim Vergisi Tutarları Duyurusu (23.07.2019)

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 23/7/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları paylaşıldı.

TGTC 43'ncü Fasılda Yer Alan Tavşan, Vizon, Tilki kürkleri ve ÖTV

TGTC 43 ncü fasılda yer alan tavşan, vizon ve tilki kürkleri ve mamullerinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hakkında bir yazı paylaşıldı.

2202.99.19.00.00 GTİP'inde Yer Alan Gıdaların İthalinde ÖTV

2202.99.19.00.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan takviye edici gıdaların ithalinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı ile ilgili bir yazı paylaşıldı.

Sigara ve Alkole Uygulanacak ÖTV Tutarları

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste yayımlandı.

Akaryakıt Ürünleri Özel Tüketim Vergisi Tutarları Duyurusu

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/6/2019 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV tutarları.

İmalatçı Lehine Oluşan Fiyat Farkı ÖTV'sinin Beyanı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV'sinin beyanı ile ilgili bir yazı paylaşıldı.

Oto Aksesuarlarının ÖTV Matrahına Dahil Edilip Edilmemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV’nin muhasebe kaydı hakkında bir yazı paylaşıldı.

GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı ile ilgili bir yazı yayımlandı.

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Belirlenmesi

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar.

Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Duyuru

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/4/2019 tarihinden itibaren uygulanacak vergi tutarları paylaşıldı.