İmalatçı Lehine Oluşan Fiyat Farkı ÖTV'sinin Beyanı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV'sinin beyanı ile ilgili bir yazı paylaşıldı.

Oto Aksesuarlarının ÖTV Matrahına Dahil Edilip Edilmemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV’nin muhasebe kaydı hakkında bir yazı paylaşıldı.

GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı ile ilgili bir yazı yayımlandı.

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Belirlenmesi

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar.

Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Duyuru

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/4/2019 tarihinden itibaren uygulanacak vergi tutarları paylaşıldı.

İhracat Gelirlerinin Beyan Dönemi Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü tarafından İhracat gelirlerinin beyan dönemi ile ilgili bir yazı yayımlandı.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) yer aldı.

İhraç Edilen Kara Taşıtları Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıt ÖTV tutarlarında yapılan vergi farklılaştırılmasına ilişkin liste paylaşıldı.

ÖTV ve IV Sayılı Listenin Güncel Hali

Cumhurbaşkanı Kararının 3. maddesi ile değişen vergi oranlarına ilişkin güncel liste yayımlandı.

KDV ve ÖTV İndirimleri ve Tarih Değişiklikleri

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) yer aldı.