Kamuya Deniz Araçlarının Yakıt Alımında ÖTV Sıfırlandı

Kamuya Deniz Araçlarının Yakıt Alımında ÖTV Sıfırlandı

Alkollü İçecekler ve Tütün Mamulleri ÖTV Oranları Güncellendi

Gelir İdaresi Başkanlığı alkollü içecek ve tütün mamullerini içeren III sayılı listenin ÖTV oranlarının güncellendiğini açıkladı.

Cep Telefonu İthalinde ÖTV Matrahına Dikkat

Gümrükler Genel Müdürlüğü Cep Telefonu konulu bir yazı yayınladı.

Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Listesinde Değişiklik

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listenin B cetvelinde yer alan bazı kalemlerin asgari ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapıldı.

Akümülatörlerde ÖTV

TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 85.07 Tarife Pozisyonundaki Eşyanın ÖTV`si konulu bir yazı yayımladı.

Kokalı Gazoz ve Tütün Mamullerinin ÖTV Oranı Yükseltildi

Bu gün yayınlanan Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeninin A ve B cetvellerinde yer akan bazı ürünlerin ÖTV oranları değiştirildi.

Mart Ayı Akaryakıt ÖTV Oranları Yayınlandı

Akaryakıt Ürünlerine ilişkin 5/3/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları yayınlandı.

ÖTV Uygulama Tebliğinde Önemli Değişiklikler

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

Akaryakıt Ürünlerinde Yeni ÖTV Tutarları

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekli (I) sayılı Lisesinin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi tutarları belirlendi.

Akaryakıt Özel Tüketim Vergisi Tutarları

Akaryakıt Özel Tüketim Vergisi Tutarları