Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Araçların İthalattaki KDV Matrahından Daha Düşük Bedelle Satışı Hakkında

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) Maddelerinde Düzenlenen İstisna Uygulamasında, İstisna Kapsamında Olan Araçların İthalattaki KDV Matrahından Daha Düşük Bedelle Satışı ve Beyanı yazısı

4458 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 4458 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi hakkında bir yazı paylaşıldı.

İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışların Tespitine Dair Karar

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar paylaşıldı.

Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetki Hakkında Karar

Resmi Gazete’de bugün 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Hakkında Karar yayımlandı.

Yetkisiz İş Takibi Hakkında

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Mersin Gümrük Müşavirler Derneği’ne Muhatap Yetkisiz İş Takibi hakkında bir yazı paylaşıldı.

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi

Resmî Gazete’de bugün yayımlanan Gümrük Kanunu’na Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik paylaşıldı.

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması ve Değişiklik

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361) yer aldı.

Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması

Gümrük Kanunu gereğince alınan ve nakden iade edilecek teminatların iadesi işlemini 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında bir ödeme veya işlem olarak değerlendirilmesi hakkında bir yazı paylaşıldı

Türkiye Gümrük Müşavirleri Federasyonu

M. Altay YEGİN, Gümrük Müşavirlerinin Oda olma hususuna ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun