Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

TTK Kar Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğ

17 Mayıs Pazar günü yayınlanan Resmi Gazetede 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yer aldı.

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-Uzlaşma

Gümrükler genel müdürlüğü tarafından “7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-Uzlaşma” hakkında bir yazı yayımladı.

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı

Duyuruda, 7194 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesi eklendiği bildirildi.

Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Listesinde Değişiklik

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listenin B cetvelinde yer alan bazı kalemlerin asgari ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapıldı.

İran’da Ülkeye Döviz Giriş Çıkışlarına İlişkin Yeni Düzenleme

İran Meclisi tarafından yapılan Ürün ve Mal Kaçakçılığıyla Mücadele Kanunu’nda düzenleme yapıldı.

Gümrük Kanununun 235. Maddesinin Uygulanması Üzerine

Nitekim yargıya taşınan ihtilaflarda da vergi mahkemelerince bu yönde kararlar verilmektedir. Dolayısıyla gözetim belgesi eksikliği halinde 235/1-c maddesi kapsamında yaptırım uygulanmasının hukukiliği muğlak bir konudur.

Kaçakçılık Kanunu’nda Ceza İnfaz Düzenlemesi

Bu gün yayınlanan Resmi Gazetede 7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı.

İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi

Kaldırma başvurusu yapılması, itiraz süresinin geçmiş olması ve bu nedenle vergi veya cezanın kesinleşmiş olduğu da göz önüne alındığında, 6183 sayılı Kanun kapsamında ödeme emri ve haciz işlemi uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

Vergi Usul Kanunu Tebliğinin Uygulama Genelgesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Tebliğinin Uygulama Genelgesi yayımladı.

Elektronik Ortamda Geri Verme Kaldırma İçin Haziran İşaret Edildi

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Yönetmeliği’nin 505 İnci Maddesinin Birinci ve Üçüncü Fıkraları konulu bir yazı yayınladı.