Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Sigara ve Alkole Uygulanacak ÖTV Tutarları

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste yayımlandı.

Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi

Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi ile ilgili bir yazı paylaşıldı.

Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Vergi

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Yurtdışından 2 Yılda Bir Cep Telefonu Getirme Hakkı Değişti

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile daha önce yurtdışından pasaport ile 2 yılda bir cep telefonu getirme hakkı 3 yılda bir cep telefonu olarak değişti.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) yer aldı.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Semineri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Akademisi kapsamında 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı Bilgilendirme Semineri' düzenlenecek.

Elektronik Defter Uygulamaları Yeniden Düzenleniyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik defter ve belge uygulamasında dağınık yapıdaki 19 ayrı tebliğin tek metin altında toplanması hedefleniyor.

İhracat Gelirlerinin Beyan Dönemi Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü tarafından İhracat gelirlerinin beyan dönemi ile ilgili bir yazı yayımlandı.

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı ve Gümrük Birliği Paneli

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu tarafından Yeni Gümrük Kanunu Taslağı ve Gümrük Birliği Kapsamında AB Müksebatına Uyum konularını içeren panel yapılacak.

İhale Kanunu, Gümrük ve Vergileriyle İlgili İşlemler 10. Dairede

Danıştay Dava Dairelerinin görev bölümü güncellendi, yapılan güncelleme ile İhale Kanunu, Gümrük ve Vergileriyle ilgili işlemlerin 10. dairede olduğu paylaşıldı.