Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Gümrük Muayene Memurlarının Denetmenlik Kanun Teklifi Yolda

Gümrük Muayene Memurları Derneği gümrük muayene memurlarının Gümrük Muayene Denetmenliğine geçişinin kanun teklifinin yolda olduğunu duyurdu.

Gümrük Muhafaza Memurları ile İlgili Kanun Teklifi Verildi

Gümrük Muhafaza Memurlarının özlük hakları ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

DİR'de Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Üzerine

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında bir yazı paylaşıldı.

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler

Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasından, 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler listesi yayımlandı.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Aralık 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) yer aldı.

Azerbaycan’da Gümrük İhlalleri Konusunda Denetleme Kararı

Yetkili kurumların 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren gümrük denetimini yapmaları için “Girişimcilikte Teftişin Askıya Alınması Kanunu” ndaki değişiklik Azerbaycan’da kabul edildi.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Para Cezaları

30 Aralık 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ yer aldı.

Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticareti

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yer aldı.

Rekabetin Korunması, İdari Para Cezası Alt Sınırı Hakkında

Resmi Gazete'de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) yer aldı.

Fas'ın Meşrubatta Özel Tüketim Vergisinin Oranı Değişti

Fas parlamentosunun 2019 yılı finans kanunu kapsamında tüm meşrubatlara getirdiği yüzde 50'lik ÖTV revize edildi.