Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

4733 Sayılı Kanun Kapsamında El Konulan Eşyalar

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazı ile 4733 Sayılı Kanun Kapsamında El Konulan Eşya hakkında bilgiler paylaşıldı.

ÖTV Kanunu ve 7/6. Maddenin (I) Sayılı Liste İçin Uygulanması

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, bazı ürünlerin ÖTV ve KDV oranları hakkında bilgiler paylaşıldı.

İş Makinelerinin ÖTV'ye Bağlı Olup Olmama Durumu

Gelir İdaresi Başkanılığı, 8703.33.19.90.19 GTİP numaralı taşıtın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında ÖTV'ye tabi olup olmadığı hakkında resmi yazı yayımladı.

Sermaye Kayıpları ve Borca Batık Olma Durumları Hakkında

Resmi Gazete'de bugün 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.

Rus Araba Kanunu, Finlandiya Gümrüklerinde Karışıklığa Sebep Oldu

Rusya'ya yabancı araçla giren Fin vatandaşlarının Rus olmayan araçları ithalat teminatına tabi olacak.

Ek Mali Yükümlülükler Anayasaya Uygun mudur?

Ek mali yükümlüklük kararlarının ülke ayrımı gözetip gözetmemesine ve Anayasa'ya uygunluk hallerinin incelenmesi hakkında Atilla Şahin'in kaleme aldığı yazısı.

Gümrük Öz Değerlendirme Yetkisi Nedir?

Gümrük Öz Değerlendirme (Öz Temsil) Yetkisi Nedir? Emrah Aslan'ın kaleminden.

Bakanlık Adı Düzenlendi (Türk Parası Kıymeti Koruma Tebliği)

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hakkında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Vergi ve Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Değişiklik

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kanunun 10. maddesinde değişiklik yapıldı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Kararında Değişiklik Yapıldı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Trük Parasının korunması kanunu ile ilgili bir maddede yapılan değişikliğe yer verildi.