Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Uluslararası Taşımacılıkta Brokerlik Hizmetlerinde KDV Uygulaması Hak.

Uluslararası taşımacılığa yönelik brokerlik (yük bulma) hizmetinin uluslararası taşımacılık kapsamında değerlendirilmesi ve buna ilişkin alınan bedellerin KDV Kanununun 14'üncü maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması

Hong Kong Ürün Standartlarında Değişikliğe Gidiyor

Ürünlerinin Güvenliği Kanununda yer alan oyuncaklar ile bazı ürünlerin imalat, ithalat veya tedarikinin yapılması izin verilmeyebilir.

İthal Eşyasındaki A.TR Dolaşım Belgeleri Hakkında

İthal Eşyasındaki A.TR Dolaşım Belgeleri Hakkında

“Merkezi Gümrükleme” Reformu

İhtisas Gümrüklerinin Geleceği İle Ticaretin Kolaylaştırılması Kapsamında Soru Ve Cevaplarla Entegre Dış Ticaret Karargâh Noktası: “Merkezi Gümrükleme” Reformu

Hz. Adem Cennetten Kovuldu Peki Gümrük Müşaviri Adem’e Ne Olacak ?

Hz. Adem Cennetten Kovuldu Peki Gümrük Müşaviri Adem’e Ne Olacak ?

7103 Sayılı Kanunun Geçici 1'inci Maddesi Gereği Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Duyuru

7103 Sayılı Kanunun Geçici 1'inci Maddesi Gereği Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Duyuru

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1'inci Maddesi...

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:2

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Bilgilendirme Semineri

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu” ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

Gümrük Kanunu Taslağındaki Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler

Gümrük Kanunu Taslağındaki Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler