Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin...

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

İthalinde Eksik Vergi Ödenen Araçlarla İlgili Düzenleme

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesi Ve Gümrük Kanununun Geçici 9 Uncu Maddesinin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlarla İlgili Bilgi Notu

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde..

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016...

AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Test Amaçlı Bedelsiz Verilen Numune Ürünlerin VUK,KDV ve ÖTV Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi

Test Amaçlı Bedelsiz Verilen Numune Ürünlerin VUK,KDV ve ÖTV Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi

Gümrük Kanunundaki Bazı Parasal Miktarların 2017 Yılında Belirlenen Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Hakkında

Gümrük Kanunundaki Bazı Parasal Miktarların 2017 Yılında Belirlenen Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Hakkında