Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Bu gün yayınlanan Resmi Gazete’de 7233 Nolu Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yer aldı.

Yapılandırılan Vergi Borçlarının Ödeme Dönemi Başladı

7143 ve 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ödeme dönemi 1 Mart 2020 tarihinde başladı.

KDV Uygulama Tebliğ’inde Değişiklik

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

ÖTV Uygulama Tebliğinde Önemli Değişiklikler

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

Akaryakıt Ürünlerinde Yeni ÖTV Tutarları

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekli (I) sayılı Lisesinin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi tutarları belirlendi.

El Konulan Akaryakıtın Teslimi

Bu gün yayınlanan Resmi Gazetede 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslı̇mı̇, Muhafazası, Tasfı̇yesı̇ Ve Yapılan Masraflara İlı̇şkı̇n Uygulama Yönetmelı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇

Kaçakçılık Kanunu'nda Bazı Değişiklikler

Bu gün yayınlanan Resmi Gazetede 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında ikramiye ödenmesinde uyulacak usul hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Gümrük Müşavirlerinden İhracatçı Lehine Önemli İtiraz

İthalat yapan bir çok firma ithal ettikleri ürünleri imalatta kullanıyor ve daha sona nihai ürün olarak ihraç ediyor. Gümrük Müşavirlerinden gelen bu önemli itiraz dış ticaret piyasasının gündemini oluşturacağa benziyor.

Bakanlık Kaçakçılığın Tanımını Yaptı

Gümrükler Genel Müdürlüğü 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu kapsamında yapılan işlemler konulu bir yazı yayımladı.

Vergi Usul Kanunu genel Tebliği yayımlandı

20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.