Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Gümrükler Meclis Gündemine Taşındı

CHP'li milletvekili Mahir Polat, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gümrüklerle ilgili, teşkilat yapısından, çalışan personele, oda kanunu da içeren bir konuşma yaptı.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de 7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yer aldı.

Vergi Usul Kanunu, Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem Broşürü

7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa göre yapılacak tebligatlarda bilinen adresler ve tebliğ sürecine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Gümrük Muayene Memurlarının Denetmenlik Kanun Teklifi Yolda

Gümrük Muayene Memurları Derneği gümrük muayene memurlarının Gümrük Muayene Denetmenliğine geçişinin kanun teklifinin yolda olduğunu duyurdu.

Gümrük Muhafaza Memurları ile İlgili Kanun Teklifi Verildi

Gümrük Muhafaza Memurlarının özlük hakları ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

DİR'de Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Üzerine

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında bir yazı paylaşıldı.

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler

Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasından, 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler listesi yayımlandı.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Aralık 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) yer aldı.

Azerbaycan’da Gümrük İhlalleri Konusunda Denetleme Kararı

Yetkili kurumların 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren gümrük denetimini yapmaları için “Girişimcilikte Teftişin Askıya Alınması Kanunu” ndaki değişiklik Azerbaycan’da kabul edildi.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Para Cezaları

30 Aralık 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ yer aldı.