Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Gümrük Kanununun 235. Maddesinin Uygulanması Üzerine

Nitekim yargıya taşınan ihtilaflarda da vergi mahkemelerince bu yönde kararlar verilmektedir. Dolayısıyla gözetim belgesi eksikliği halinde 235/1-c maddesi kapsamında yaptırım uygulanmasının hukukiliği muğlak bir konudur.

Kaçakçılık Kanunu’nda Ceza İnfaz Düzenlemesi

Bu gün yayınlanan Resmi Gazetede 7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı.

İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi

Kaldırma başvurusu yapılması, itiraz süresinin geçmiş olması ve bu nedenle vergi veya cezanın kesinleşmiş olduğu da göz önüne alındığında, 6183 sayılı Kanun kapsamında ödeme emri ve haciz işlemi uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

Vergi Usul Kanunu Tebliğinin Uygulama Genelgesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Tebliğinin Uygulama Genelgesi yayımladı.

Elektronik Ortamda Geri Verme Kaldırma İçin Haziran İşaret Edildi

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Yönetmeliği’nin 505 İnci Maddesinin Birinci ve Üçüncü Fıkraları konulu bir yazı yayınladı.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bir duyuru yayımladı.

Vadesi Geçmiş Borç Durumu Sorgulamada Limit Yükseltildi

Strateji Geliştirme Başkanlığı 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi- Seri:A Sıra No: 12 Tahsilat Genel Tebliği konulu bir yazı yayınladı.

Gümrük Kanunu Cezalarının Mahsuplaştırılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Kanununun 234/1 Maddesi konulu bir yazı yayınladı.

Hukuki Süreler ve Kira Bedellerinin Ödenmemesi

26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. COVID-19 hastalığı nedeniyle, kanunda yargı alanında ki sürelere ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.

Karşılıksız Çek Ceza İnfazında Bazı Değişiklikler

26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Söz konusu Kanunda Çek Kanununa ilişkin bir düzenleme yapıldı.