Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

İran KDV’yi Sıfırladı

İran Parlamentosu Salı günü katma değer vergisinden mal ve hizmetleri belirleyen kanun teklifini onayladı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması ile ilgili olarak vergi usul kanunu sirküleri/122 yayımlandı.

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yerleştirilmesi yapılan adayların yerleştirme süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadele Uyarısı

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Gümrük Müşavir ve Müşavir Yardımcılarının kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren alınmasını istedi.

E-Fatura Düzenlemesi

Hazine Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no:509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra no:515) ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe Gitti.

KDV'nunda Yatırım Teşvik Belgelerine Yönelik Değişiklik

Bu gün yayınlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararıyla KDV Kanununun imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında düzenleme yapıldı.

Amme Alacakları Kanunu’nda Değişiklik

30.12.2019 sayılı Resmi Gazetede Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun 51. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapıldı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğlerinde Değişiklik

27.12.2019 Cuma günü yayınlanan 2.Mükerrer Resmi Gazete’de Seri No: 84 ve Seri No: 85 sayılı Harçlar Kanunu Genel Tebliğlerinde değişiklik yapıldı

Damga Vergisi Yeniden Değerleme Oranında Yükseltildi

27.12.2019 Cuma Günü 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ile yeni den değerleme oralarına uygun revizeler yapıldı

Sahte Markalı Ürünlerin İhracında Kanun Hükümleri

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından Sahte Markalı Ürünlerin İhracatına Yönelik Kanun Hükümleri konulu bir yazı yayınlandı