Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticareti

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yer aldı.

Rekabetin Korunması, İdari Para Cezası Alt Sınırı Hakkında

Resmi Gazete'de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) yer aldı.

Fas'ın Meşrubatta Özel Tüketim Vergisinin Oranı Değişti

Fas parlamentosunun 2019 yılı finans kanunu kapsamında tüm meşrubatlara getirdiği yüzde 50'lik ÖTV revize edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Meslek Kuruluşları Kanunu

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yer aldı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve yeniden değerlendirme oranları yer aldı.

Geçici İthalat Rejiminde Yükümlülük ve Gecikme Zammı

Atilla ŞAHİN, Gümrük Yönetmeliği’nin 323 üncü maddesinde geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasında uygulanan faiz uygulamasını kaleme aldı.

Marketlerde Parayla Poşet Satılması Kanun Teklifi Mecliste

Marketlerde poşetin parayla satılmasını da içeren Atık Yönetimi Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ticaret Bakanlığı'ndan 10 Memurun Görevine Son Verildi

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otomobil, Mobilya ve Beyaz Eşyalarda KDV ve ÖTV İndirimleri

31 Ekim 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu maddelerinde çeşitli ürünlerde vergi oranlarında indirimler yer aldı.

4733 Sayılı Kanunla Elkonulan Eşyanın Teslim Alınması Hakkında

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 4733 sayılı kanunla elkonulan eşyanın teslim alınmasına dair resmi yazı yayımladı.