Köşe yazılarında aradığınız kelime kanun teklifi

Doğru Kanun Ve Mevzuatlar, Yanlış Uygulamalar

Olcay Şahin Gümrük TV için yazdı "Doğru Kanun Ve Mevzuatlar, Yanlış Uygulamalar"

Bayram Ve Hasat Gelirken Borsa Kotasyon Listesi

TOBB’u sektörümüzde olan herkes bilir. Kanunla kurulmuş önemli görev ve fonksiyonlara sahip kefil kuruluş.

YYS’li Firmaların İhtisas Gümrüğü Sorunsalı

Gümrük Kanunu on üç kısımdan oluşmaktadır. En çok merak edilen kısım ise altıncı kısımdır neden mi; çünkü ilgili kısımda gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalar yer almaktadır.

Gümrük Kanununun 235. Maddesinin Uygulanması Üzerine

Nitekim yargıya taşınan ihtilaflarda da vergi mahkemelerince bu yönde kararlar verilmektedir. Dolayısıyla gözetim belgesi eksikliği halinde 235/1-c maddesi kapsamında yaptırım uygulanmasının hukukiliği muğlak bir konudur.

İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi

Kaldırma başvurusu yapılması, itiraz süresinin geçmiş olması ve bu nedenle vergi veya cezanın kesinleşmiş olduğu da göz önüne alındığında, 6183 sayılı Kanun kapsamında ödeme emri ve haciz işlemi uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

KDV Matrah Farkı Konusunda Bir Mütaala

Anayasamızın amir hükümleri başta olmak üzere, evrensel hukuk sisteminin temel kuralları gereği, “Kanunsuz suç ve ceza olmaz”

Gümrüklerde Kanuna Aykırı Ceza Uygulaması

Anayasamız ve ceza hukukunun temel kurallarına aykırı olarak uygulanmakta olan bu uygulama beyan sahipleri olarak doğrudan gümrük müşavirlerini ve temsilcisi bulunduğu firmaları mağdur ettiğinden, hukuki olmayan bu uygulamanın durdurulması gerekir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ

Derneğin amacı; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ilgili hükümler ile uyumlu şekilde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirmektir.

Gümrük Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler “ Suç ve Ceza”

Haki Demirtaş, geçtiğimiz hafta TBMM'de kabul edilen Gümrük Kanunu değişikliği teklifi içerikleri hakkında bir yazı kaleme aldı.

Teminat Oranı İndirildi mi ? Arttırıldı mı ?

Mithat Uğur Yetişkin, Gümrük Kanunu Teminat başlıklı 202'inci maddesinin 1 fıkrasındaki değişikliğe dair bir yazı kaleme aldı.