Köşe yazılarında aradığınız kelime kanun teklifi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Kimdir, YGM Kıstasları Nelerdir?

Selahattin Coşkun, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma kıstaslarını, YGM olma koşulları ve süreçlerini, kanunen YGM'lerin durumunu içeren bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Gümrük Müşavirleri Federasyonu

M. Altay YEGİN, Gümrük Müşavirlerinin Oda olma hususuna ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Gümrük Kanunu Taslağı Hakkında Değerlendirme

Atilla ŞAHİN tarafından yeni Gümrük Kanunu Taslağı ile ilgili bir değerlendirme yazısı kaleme alındı.

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Üzerinde Değerlendirme

Haki Demirtaş, yeni Gümrük Kanunu Taslağı üzerinde bir değerlendirme çalışması kaleme aldı.

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı ve Cezalar

Mehmet Altay YEGİN, yeni Gümrük Kanunu taslağında yer alan cezalara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Geçici İthalat Rejiminde Yükümlülük ve Gecikme Zammı

Atilla ŞAHİN, Gümrük Yönetmeliği’nin 323 üncü maddesinde geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasında uygulanan faiz uygulamasını kaleme aldı.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu İncelemeleri

Gümrük vergilerinin kısmen veya tamamen ödenmediği durumları, gümrük kabahati ile suç unsuru olmasına göre iki kısımda incelemek faydalı olacaktır.

Ek Mali Yükümlülükler Anayasaya Uygun mudur?

Ek mali yükümlüklük kararlarının ülke ayrımı gözetip gözetmemesine ve Anayasa'ya uygunluk hallerinin incelenmesi hakkında Atilla Şahin'in kaleme aldığı yazısı.

Gümrük Öz Değerlendirme Yetkisi Nedir?

Gümrük Öz Değerlendirme (Öz Temsil) Yetkisi Nedir? Emrah Aslan'ın kaleminden.

“Merkezi Gümrükleme” Reformu

İhtisas Gümrüklerinin Geleceği İle Ticaretin Kolaylaştırılması Kapsamında Soru Ve Cevaplarla Entegre Dış Ticaret Karargâh Noktası: “Merkezi Gümrükleme” Reformu