Haberler'de aradığınız kelime kanun teklifi

El Konulan Akaryakıtın Teslimi

Bu gün yayınlanan Resmi Gazetede 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslı̇mı̇, Muhafazası, Tasfı̇yesı̇ Ve Yapılan Masraflara İlı̇şkı̇n Uygulama Yönetmelı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇

Kaçakçılık Kanunu'nda Bazı Değişiklikler

Bu gün yayınlanan Resmi Gazetede 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında ikramiye ödenmesinde uyulacak usul hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Gümrük Müşavirlerinden İhracatçı Lehine Önemli İtiraz

İthalat yapan bir çok firma ithal ettikleri ürünleri imalatta kullanıyor ve daha sona nihai ürün olarak ihraç ediyor. Gümrük Müşavirlerinden gelen bu önemli itiraz dış ticaret piyasasının gündemini oluşturacağa benziyor.

Bakanlık Kaçakçılığın Tanımını Yaptı

Gümrükler Genel Müdürlüğü 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu kapsamında yapılan işlemler konulu bir yazı yayımladı.

Vergi Usul Kanunu genel Tebliği yayımlandı

20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

2019 Yılı Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı Duyurusu

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği yazılı sınavı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sınav Yönetim Merkezi Birimi tarafından 22/12/2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştı.

KDV Matrah Farkı Konusunda Bir Mütaala

Anayasamızın amir hükümleri başta olmak üzere, evrensel hukuk sisteminin temel kuralları gereği, “Kanunsuz suç ve ceza olmaz”

Gümrüklerde Kanuna Aykırı Ceza Uygulaması

Anayasamız ve ceza hukukunun temel kurallarına aykırı olarak uygulanmakta olan bu uygulama beyan sahipleri olarak doğrudan gümrük müşavirlerini ve temsilcisi bulunduğu firmaları mağdur ettiğinden, hukuki olmayan bu uygulamanın durdurulması gerekir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ

Derneğin amacı; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ilgili hükümler ile uyumlu şekilde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirmektir.

Ticari Kullanıma Mahsus Taşıtlarda Ceza Uygulaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticari Kullanıma Mahsus Taşıtları Gümrük Kanununun 238. Madde Uygulaması konulu bir yazı yayımlandı.