Haberler'de aradığınız kelime sezai kaya

Gümrük Müşavirliği Derneklerinden Ticaret Bakanlığı'na Ziyaret

Gümrük Müşavirleri Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanları geçtiğimiz gün Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay'ı ziyaret etti.

Antrepo Hizmet Faturası Kimin Adına Düzenlenmelidir?

Antrepo hizmet faturalarının kimin adına düzenlenmesi gerektiği en merak edilen konulardan birisidir.

İthalatta Kur Farkı Nedir? Kur Farkının KDV Matrahına Etkisi

Sezai Kaya, ithalattaki kur farkına, kur farklarının KDV matrahı üzerindeki etkilere dair bir yazı kaleme aldı.

Bedelsiz İhraç Edilen Ürünlerin KDV İadesi Alınabilir mi?

Gümrük Bölgesi yazarı Sezai Kaya, bedelsiz olarak ihraç edilen ürünlerin KDV iadesi ile ilgili bilinmesi gereken bilgileri yazdı.

İhracat İadesi Yardımları Hangi Dönemin Geliri Sayılır?

İhracat İadesi Yardımları Hangi Dönemin Geliri Sayılır?

Transit Ticarete Konu Mal Vadeli Ödenirse KKDF Doğar mı?

Transit Ticarete Konu Mal Vadeli Ödenirse KKDF Doğar mı?

Dahilde İşlemede İkincil İşlem Görmüş Ürünler

Dahilde İşlemede İkincil İşlem Görmüş Ürünler

Dahilde İşleme Rejiminde Elde Edilen İkincil İşlem Görmüş Ürünün Serbest Dolaşıma Sokulmasında Kayıt Belgesi Aranır mı?

Dahilde İşleme Rejiminde Elde Edilen İkincil İşlem Görmüş Ürünün Serbest Dolaşıma Sokulmasında Kayıt Belgesi Aranır mı?

Geri Gelen İhracat Eşyası Dolayısıyla İade Alınan KDV İçin Gecikme Zammı veya Faizi Tahsil Edilir mi?

Geri Gelen İhracat Eşyası Dolayısıyla İade Alınan KDV İçin Gecikme Zammı veya Faizi Tahsil Edilir mi?

Gümrük Vergilerinden Muaf Eşyadan KKDF Alınır mı?

Gümrük Vergilerinden Muaf Eşyadan KKDF Alınır mı?