A.TR Dolaşım Belgelerinin Basımı, Dağıtımı, Düzenlenmesi ile İlgili Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 148) Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 23.05.2018 |

A.TR Dolaşım Belgelerinin Basımı, Dağıtımı, Düzenlenmesi ile İlgili Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 148) Hakkında

A.TR Dolaşım Belgelerinin Basımı, Dağıtımı, Düzenlenmesi ile İlgili Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 148) Hakkında
Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yayımlanan tebliğde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslarını belirlendi. 

Buna göre, 
1. A.TR Dolaşım Belgelerinin; Karara uygun olarak basımının ve dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) yetkilendirildiği,
2. 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) yürürlükten kaldırıldığı,
3. Başvuru değerlendirme ve onay sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği,
4. Başvuru sahiplerinin, eşyanın serbest Dolaşım Statüsünde bulunup, bulunmadığı yönünden tevsik edici belge ve bilgileri elektronik sisteme yüklemekle sorumlu oldukları,
5. Sonradan Verilmiştir” veya “İkinci Nüsha” taleplerinin nasıl karşılanacağı,hususları yer aldı. 

İlgili Tebliğ

Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler