Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı

Son Güncellenme Tarihi: 26.11.2020 |

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) “ABAD Kararı” hakkında bir yazı yayımladı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) “ABAD Kararı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) 28.10.2020 tarihli ve C-312/19 sayılı "BY and CZ v Bundesrepublic Deutschland" kararında; ağır vasıta taşıyıcılarının Almanya'da kullandıkları otoyollar için ödedikleri yüksek maliyetlerin AB hukukuna uygunluğuna ilişkin Polonya merkezli BY ve CZ isimli iki taşımacılık şirketinin Alman yetkili mahkemesine açtıkları davanın, söz konusu Alman mahkemesi tarafından bekletici mesele olarak ABAD'a sorulmasıyla ortaya çıktığı bildirildi


Bu kapsamda, Divan kararında 1999/62/AT sayılı Direktif uyarınca ağır vasıtalardan istenecek ücretin otoyol ağının inşası, işletmesi, bakımı ve geliştirilmesini kapsayan giderlerin karşılığı olması gerektiği vurgulandığı, Almanya'nın ülkesindeki otoyollarını kullanan ağır vasıtalara uyguladığı ücret tarifesinin Alman trafik polisi giderlerine eklemesinin Direktife aykırılık teşkil edeceğinin hükmedildiği belirtildi.

Yazıda devamla, nakliyeciler için önemli bir emsal teşkil edeceği anlaşılan davanın henüz sonuçlanmadığı ancak ABAD kararına göre nakliyecilerin de Almanya'da kullandıkları otoyollarına ilişkin ödedikleri ücretlerden "trafik polisi" için olduğu belirtilen bölümün mevzuata aykırı olduğunun kesinleştiği ifade edildi.


Bahse konu kararın, Almanya'da ödenmiş olması muhtemel meblağın geçmişe dönük olarak nakliyecilere geri ödenmesine yönelik benzer davaların açılmasına olanak sağlayabileceği belirtildi.

Söz konusu kararın tamamına http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-321/ internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler