Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatına İlişkin Tebliğ

Son Güncellenme Tarihi: 18.08.2016 |

Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatına İlişkin Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatına İlişkin Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ ŞEKER İTHALATINDA AÇILAN TARİFE

KONTENJANININ KALAN KISMININ DAĞITIMINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca Avrupa Birliği menşeli 1701.99 gümrük tarife pozisyonunda yer alan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanının kalan kısmının dağıtımına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanının tahsisatı

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli 1701.99 gümrük tarife pozisyonunda yer alan şeker ithalatında 2016 yılı için açılan tarife kontenjanının 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği  Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dağıtımından kalan kısmı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü öncelikli olmak üzere şeker pancarından şeker üreten firmalara tahsis edilir.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvurular

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunabilecek nitelikteki firmaların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, tahsisatı talep edilen tarife kontenjanı kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile miktarı da belirtilmek suretiyle yazılı olarak Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri