Avrupa Birliği Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Son Güncellenme Tarihi: 31.01.2018 |

Avrupa Birliği Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Birliği Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
Şeker sektöründe Birlik tarife kotalarının yönetimine dair 891 /2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü düzelten 2018/82/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Ocak 2018 tarihli ve L 16 sayılı nüshasında,

Çiğ süt, süt ürünleri, kolostrum veya kolostrumdan elde edilmiş ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatı hakkında 605/2010/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil eden 2018/83/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Ocak 2018 tarihli ve L 16 sayılı nüshasında,

Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesi hakkında "chlorpyrifos” ve "chlorpyrifos-methyl” dâhil bazı aktif maddelerin onay sürelerinin uzatılmasına dair 540/2011/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2018/84/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Ocak 2018 tarihli ve L 16 sayılı nüshasında,

Bazı üçüncü ülkelerden ithal edilen meyvelerde bulunan "Phyllosticta citricarpa” zararlı organizmasının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere dair 2016/715/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2018/85/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Ocak 2018 tarihli ve L 16 sayılı nüshasında,

Romanya'da rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan bazı korunma önlemlerine ilişkin 2018/86/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Ocak 2018 tarihli ve L 16 sayılı nüshasında,

AB-Mauritius Balıkçılık Ortaklık Anlaşması kapsamında balıkçılık imkânlarına dair 2018/76/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Ocak 2018 tarihli ve L 14 sayılı nüshasında,

Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/78, 2018/73 ve 2018/70 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 14, L 13 ve L 12 sayılı nüshalarında,

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin 10/201 1/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2018/79/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Ocak 2018 tarihli ve L 14 sayılı nüshasında,

Akdeniz ve Karadeniz biyocoğrafi bölgelerinde Topluluk için önem arz eden alan listelerinin güncellenmesine dair 2018/37/AB ve 2018/39/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Ocak 2018 tarihli ve L 15 sayılı nüshasında,

Gıda katkı maddelerine ilişkin 1333/2008/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II sayılı Eki'ni tadil eden 2018/74/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 18 Ocak 2018 tarihli ve L 13 sayılı nüshasında,

Microcrystalline cellulose (E460i) katkı maddesinin tanımlanması bağlamında 231/2012/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2018/75/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 18 Ocak 2018 tarihli ve L 13 sayılı nüshasında,

Bazı ürünlerin AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin 2018/68 ve 2018/69 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 18 Ocak 2018 tarihli ve L 13 sayılı nüshasında yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler