Avrupa Komisyonu REACH Tüzüğü Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 6.02.2018 |

Avrupa Komisyonu REACH Tüzüğü Hakkında

Avrupa Komisyonu REACH Tüzüğü Hakkında
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda,

Avrupa Birliği’nde (AB) 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğü giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamasına İlişkin 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü kapsamında, AB pazarına arz edilecek kimyasalların Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) kaydedilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, REACH Tüzüğü yürürlüğe girmeden önce AB piyasasına arz edilen maddeler için ön kayıt süresinin 1 Aralık 2008, çeşitli tehlike sınıflandırması olan ya da yüksek tonajlı maddeler için 30 Kasım 2010 ile 31 Mayıs 2013, 1 ton ile 100 ton arası maddeler için kayıt süresinin ise 31 Mayıs 2018 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu’ndan bir yazıda, REACH Tüzüğü kapsamında yılda 1 ton ve üzeri üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin AKA’ya kaydı için son tarihin 31 Mayıs 2018 olduğu hatırlatılmakta ve Avrupa Ekonomik Alanı’na ihracat yapan firmalarımıza bu konuda gerekli bilgilendirmenin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu yazıda özetle;

• 31 Mayıs 2018 tarihinden sonra AKA’ya kayıtlı olmayan üretici ve ithalatçıların, yılda 1 ton veya üzerinde ürettiği veya ithal ettiği kimyasal maddeleri AB piyasasına arz edemeyeceği,
• AB’ye 1 tonun üzerinde kimyasal madde ihraç eden AB dışında yerleşik firmaların da REACH mevzuatından etkileneceği,
• AB dışında yerleşik firmaların kimyasalları kendilerinin AKA’ya kayıt ettiremeyeceği ve bunun AB’de yerleşik ithalatçılar tarafından yapılabileceği, 
• Kayıt dosyasının tamamlanabilmesi için AB’de yerleşik ithalatçının, kimyasal maddelerin bileşimi ve özellikleri hakkında detaylı bilgiyi AB dışında yerleşik firmadan temin ederek sunması gerektiği,
• Alternatif olarak AB dışında yerleşik firmanın AB’de yerleşik tek temsilci atayarak kendi adına kayıt işlemi yapmasını sağlayabileceği,
• Her durumda AB dışında yerleşik firmanın kayıt için gerekli bilgileri temin etmesinin gerekli olacağı,
• Aynı maddeyi kayıt ettirecek firmaların bilgileri ve gerekli maliyetleri paylaşmaları ve birçok bilgiyi birlikte sunmaları gerektiği,
bildirildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler