Bakliyatta Depolama ve Lojistik Nasıl?

Son Güncellenme Tarihi: 29.12.2017 |

Bakliyatta Depolama ve Lojistik Nasıl?

Bakliyatta Depolama ve Lojistik Nasıl?
Bakliyat lojistiğinin üretim öncesi ve üretim sonrası olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Armada A.Ş Genel Koordinatörü Ali Orkun Çiçekçioğlu, depolamanın bu sürecin bir parçası olduğunu kaydetti. Üretim öncesi bakliyatların deniz ve kara yoluyla genellikle dökme şeklinde üretici veya aracıya ulaştığını ifade eden Çiçekçioğlu, “Yığınlar halinde yatay depolarda veya dikey çelik silolarda depolanır. Depolama, bakliyatların mevcut miktar ve kalitesini en iyi koruyacak şartlarda belli bir süre muhafaza edilmesidir. Üretim sonrası lojistik ise belirli proseslerden geçirilip işlenen, insan ve hayvan beslemesinde kullanılacak bakliyatların müşteriye ulaşana kadar olan sürecini ifade eder. Bu aşamada işlenen ürünlerin bir kısmı dökme olarak müşteriye ulaştırılırken büyük bir kısmı ise değişik boyutlarda paketlenerek (500 g-2000 kg) müşteriye yine kara veya deniz yoluyla ulaştırılır” dedi.

Orçun Çiçekoğlu gümrüklü antrepo ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Gümrüklü antrepo , Gümrük Kanunu’nun 93-107 maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 328-348 maddelerinde açıklanan, Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu yerlerdir. Herhangi bir yasak veya kısıtlama altında bulunmayan her türlü eşya için gümrüklü antrepolar kullanılabilir. Gümrüklü antrepoları genel ve özel diye ikiye ayırabiliriz. Genel antrepolar işletmecisinin ve kullanıcısının farklı olabildiği depolar iken özel antrepoları sadece antrepo işleticisi kendi eşyası için kullanabilmektedir.

Şu durumlarda gümrüklü antrepolar kullanılmaktadır:
*Gümrük vergileri henüz ödenmemiş ithal eşyanın serbest dolaşıma girinceye kadar depolanması ve ticaret politikası önlemlerinin dışında kalması,
*Serbest dolaşıma girmemiş, ithalat vergileri ödenmemiş eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan başka bir ülkeye transit edilinceye kadar depolanması,
*Serbest dolaşıma girmemiş ithal eşyanın imalat veya pazarlama aşamasına kadar depolanması veya elleçleme işlemlerine tabi tutulması,
*İhraç eşyasının, daha sonra Türkiye gümrük bölgesini terk etmesi kaydıyla antrepoya alınması ile birlikte ihraç edilmiş gibi sayılması için gümrüklü antrepolar kullanılmaktadır.”

Bakliyat ürünleri kuru ve serin yerde saklanmalı

Tüketiciye ulaştırılan bakliyatların sağlıklı, hijyenik güvenilir olması gerektiğinin altını çizen Çiçekçioğlu, tüm bu aşamalarda gerekli önlemlerin alınması ve denetlenmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Çiçekoğlu, bakliyatların uzun süre aynı özelliklerini koruyacak şekilde el değmeden işlenmesini, uygun ve muhafaza şartlarında saklanmasını ve paketli olarak son tüketiciye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Çiçekçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Bakliyat ürünleri tüketicinin talebine göre farklı boyutlarda paketlenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ürünün dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde paketlenmesidir. Tüketici aldığı bakliyat ürünlerini mümkünse bez torbada, doğrudan güneş ışığından uzak, kuru ve serin yerde saklamalıdır. Yüksek ortam nemi ve ısısı ürünlerin çabuk bozulmasına sebep olacaktır. Ürünleri uzun süre muhafaza edebilmek için ürün neminin yüzde 15’den, yığın sıcaklığının 15°C’den nispi nem oranın da yüzde 65’den düşük olması gerekir.

Kaynak: http://www.dunyagida.com.tr/haber/bakliyatta-depolama-ve-lojistik-nasil/7990
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler