Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Son Güncellenme Tarihi: 11.04.2018 |

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararda;

İlgili İthalat Rejim kararının I sayılı Listesi (Tarım Ürünleri) kapsamında yer alan ve kararda bulunan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve isimleri belirtilenlerin maddelerin Gümrük vergileri değişmesi,

-1101 (Buğday ve Mahlut Unu)
-1512 (Ayçiçek-Aspir Tohumu yağı)
-1702 (Laktoz-Dektroz-İzoglikoz-Diyet mamaları-Ünilin Şurubu vb. gibi diğer şeker mamulleri)
Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin “0” olan Gümrük vergileri karardaki tabloda belirtilen oranda artırılması (Ayçiçek&ASpir Yağı gibi).

 Söz konusu Kararda Geçici 1 inci madde ile, başlamış işlemlere ilişkin olarak gümrük vergisi yükselen eşya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanacağı

 Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanı uygulanması hakkında hususlar yer alarak yürürlüğe girdi.

Tarife Kontenjanına konu ürün grupları: Karar metninde yer alan tabloda belirtilenlerle sınırlı etler, sakat atlar, buğday ve mahlut unu, Ayçiçek veya Aspir Tohumu Yağı (1512), diğer şekerler (1702)

Gümrük vergisi : Tarife Kontenjanı çerçevesinde yapılan ithalatlarla ilgili gümrük vergi oranı yüzde 0 olarak uygulanır.

İthal Lisansı: Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithalat lisansı düzenlenir ve ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır. İthal lisansı 3.kişilere devredilemez.

 Kontenjan Dönemleri : Kararın 2.maddesini teşkil eden tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları her takvim yılında yeniden dağıtılır. Bununla birlikte 02.01,02.02,02.04,02.06,02.07 Gümrük tarife Pozisyonlu etler ve sakatatlar için açılan tarife kontenjanları 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler