BTB Başvurularının İncelenmesi

Son Güncellenme Tarihi: 25.07.2016 |

BTB Başvurularının İncelenmesi

BTB Başvurularının İncelenmesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 Sayı     :17474625-162.99

Konu   :BTB başvurularının incelenmesi

20.07.2016 / 17390017

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden dilekçe ve bilgilerden; bağlayıcı tarife bilgisi başvurularının Bölge Müdürlüklerince incelenmesi sürecinde sıklıkla Üniversite bilirkişi raporu istenilmesi yöntemine başvurulduğu, Üniversitelerin rapor tanzimi için ilgililerden somut bir giderin karşılığı olmayan yüksek miktarda ücret talebinde bulunduğu, bu durumun bazı BTB başvurularından vazgeçilmesi sonucunu doğurduğu,

Diğer taraftan, düzenlenen bilirkişi raporlarında eksik bilgi talebi, yanlış tespit ve/veya tarife mevzuatı ile örtüşmeyen yorum farkları gibi nedenlerle, düzenlenen BTB'lerin yanlış sınıflandırmayla sonuçlandığı anlaşılmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, bilgi taleplerinin ücretsiz olarak karşılanması esastır. BTB başvurularına ekspertiz raporu talebinin rutin işleme dönüşmesi bu esasa aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla, 14 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği'nin (Tarife) 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan heyetin, BTB başvurusuna konu eşyayı incelemesinden önce ekspertiz talebinde bulunulmaması, inceleme sonucunda eşyanın sınıflandırılması için gerekli olan teknik bilgilerin öncelikle ürün kataloglarından, üretici firma internet sayfasından veya gümrük laboratuvarından temini yoluna gidilmesi, bu yolla temin edilemeyen bilgiler nedeniyle sınıflandırma için Üniversite incelemesinin gereklilik göstermesi halinde, hangi hususlarda bilgiye ihtiyaç duyulduğunun talep yazısında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri