BTB-YKTS Entegrasyonu

Son Güncellenme Tarihi: 22.09.2021 |

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “BTB-YKTS Entegrasyonu” hakkında bir yazı yayımladı.

BTB-YKTS Entegrasyonu

Yazıda, Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No: 14) dördüncü maddesi gereği, Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak; kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari bir karar olduğu ve BTB Bölge Müdürlüğünce düzenlendiği anımsatıldı.

2018 Yılı İç Denetim Programı kapsamında gerçekleştirilen "Sınıflandırma ve BTB İşlemleri” konulu denetim faaliyeti sonucunda düzenlenen 27.12.2019 tarihli ve 2019-1083-6, 2019-4112-3, 2019-5017-4 sayılı denetim raporunda yer verilen önerilerden BTB Programı - YKTS Entegrasyonu hususunda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 08.09.2021 tarihli ve 67081025 sayılı yazısına atıfla, gerek Gümrükler Genel Müdürlüğü gerekse de İç Denetim Birim Başkanlığının yazısında;

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Sisteminde, vergi numaralarının YKTS sisteminden alınacak şekilde tekrar düzenlendiği, yükümlülerin BTB E-Başvuru sistemi üzerinden başvuru yaparken, hak sahibi bilgilerini ilgili alana yazdıktan sonrasında, hak sahibi ad, adres ve telefon numaralarının YKTS sistemi üzerinden otomatik olarak getirileceği iletildi. Başvuru yapan kişinin geçerli bir firma temsilcisi olup olmadığının kontrol edileceği, eğer firma temsilcisi ise, başvuru yapmış olduğu firmayı temsil yetki süresinin kontrol edileceği, başvuru aşamasında vergi numarasını yazdıktan sonrasında, firma temsilcisinin temsil süresi bitmiş ise, sistemin başvuru yapan kişinin başvurusunu iptal ederek kullanıcıyı otomatik olarak şifre giriş ekranına yönlendireceği aktarıldı. Bunların yanı sıra, başvuru sahibi bilgilerinin de YKTS'den otomatik olarak getirilecek şekilde düzenlendiği ve ad, adres ve telefon numarası bilgilerine ilave olarak KEP adreslerinin de eklendiği belirtildi.


Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler