Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında BİLGE Sisteminde Tescil Edilen Ve Kapanmış/Kapatılabilir Statüye Gelen Beyannameler Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 17.01.2017 |

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında BİLGE Sisteminde Tescil Edilen Ve Kapanmış/Kapatılabilir Statüye Gelen Beyannameler Hakkında

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında BİLGE Sisteminde Tescil Edilen Ve Kapanmış/Kapatılabilir Statüye Gelen Beyannameler Hakkında

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2016/8 Sayılı Genelgenin Uygulanması hakkında açıklama yayımlandı.

05.01.2017 / 21529427

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, "Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme" konulu 2016/8 sayılı Genelge 8/6/2016 tarih ve 16608169 barkod numaralı yazımızla tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmiştir.

Ancak, Genelge konusuna ilişkin olarak, farklı Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif tarih/sayılı yazılarla, Dahilde işleme rejimi kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen ve kapanmış/kapatılabilir statüye gelen beyannamelerin düzeltme talepleri hakkında sıklıkla Genel Müdürlüğümüz görüşlerine başvurulmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ''Cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde yükümlünün talebi üzerine Kanunun 73. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir.Ancak, dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir.'' hükmüne; 194 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ise "Gerek 121 inci madde uyarınca yükümlü talebi üzerine gerekse 193 üncü madde uyarınca beyannamelerde yapılacak değişiklikler gümrük idare amirinin oluru ile gümrük müdürlüklerince yapılır. Bu hüküm, eşyanın tesliminden sonra yapılacak düzeltmeler için de geçerlidir." Hükmüne amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde, mezkur Genelge ile dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören ve tescil tarihi 3 yıldan eski beyannameler de dahil olmak üzere, düzeltme talep edilen beyannamelerin, hangi hal ve şartlar altında düzeltilebileceği hususları ile düzeltme talep edilen beyannamelere ilişkin gümrük idarelerince hangi usul ve esasların takip edilmesi gerektiği hususları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu düzeltme taleplerinin ilgili gümrük idaresince değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmekte olup Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Tüm bu düzenlemeler muvacehesinde, bundan böyle, gereksiz yazışmalara da sebebiyet verilmemesi maksadıyla düzeltme taleplerine ilişkin işlemlerin söz konusu hükümler doğrultusunda gümrük idarelerince incelenip sonuçlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler