DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Son Güncellenme Tarihi: 28.10.2016 |

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tescil yenilenmesinde (a) bendinde belirlenen durumlarda Ek-1’de belirtilen ücret alınır. (b) ve (c) bentlerinde belirlenen durumlarda ücret alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirilmesi usul ve esaslarına ilişkin mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57 AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluşlar listesinde yer alan, Türkiye’de yerleşik veya temsilciliği bulunan onaylanmış kuruluşların bu Yönetmelikte belirlenen ilgili teknik mevzuat doğrultusunda onaylanmış ve atanmış kuruluş olarak uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmasına izin verilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçlarının tescil ve sicil işleminde bağımsız emniyet kuruluşu sertifikasyonu aranmaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) TCDD tarafından 24/1/2011 tarihinden sonra tescil ücreti alınıp işletmeye kabul edilen demiryolu araçlarının tescil işleminden ücret alınmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Etiketler
Yorumlar
demiryolunda kullanılacak olan (özel şirketlere ait)yük/yolcu vagonlarında :yaş sınırlaması,,tcdd mevzuatına uygunluk.sigortalama..hasarsız arızasız … UIC standartlarına uygun imalat..tcdd ce yetkilendirilmiş yerlerde bakım/onarım..standart parça kullanımı..bakımlı tutmak gibi hususlar ihmal edilmemeli…Bağlı ortaklıklarda da olsa planlı /plansız onarım sonunda cer tesellümce kontrol ve raporlama olmalı..bandaj.pik sabo .olmamalı .hiç bir şekilde fren arızalı vagon kullanılmamalı..onarımda kullanılan değişen parça ve müstehlek malzemenin menşei belirtilmeli…...değişikllikler vagon sahibini koruma amaçlıdır ve yanlıştır
demiryolunda kullanılacak olan (özel şirketlere ait)yük/yolcu vagonlarında :yaş sınırlaması,,tcdd mevzuatına uygunluk.sigortalama..hasarsız arızasız … UIC standartlarına uygun imalat..tcdd ce yetkilendirilmiş yerlerde bakım/onarım..standart parça kullanımı..bakımlı tutmak gibi hususlar ihmal edilmemeli…Bağlı ortaklıklarda da olsa planlı /plansız onarım sonunda cer tesellümce kontrol ve raporlama olmalı..bandaj.pik sabo .olmamalı .hiç bir şekilde fren arızalı vagon kullanılmamalı..onarımda kullanılan değişen parça ve müstehlek malzemenin menşei belirtilmeli…...değişikllikler vagon sahibini koruma amaçlıdır ve yanlıştır
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri