Diğer Kurumların İznine Tabi eşyada Taşra Teşkilatı Yazışmalarının Hiyerarşik Duruma Göre Belirlenmesi Gerektiği

Son Güncellenme Tarihi: 7.02.2017 |

Diğer Kurumların İznine Tabi eşyada Taşra Teşkilatı Yazışmalarının Hiyerarşik Duruma Göre Belirlenmesi Gerektiği

Diğer Kurumların İznine Tabi eşyada Taşra Teşkilatı Yazışmalarının Hiyerarşik Duruma Göre Belirlenmesi Gerektiği

Gümrükler Genel Müdürlüğü 'diğer kurumların iznine tabi eşyada taşra teşkilatı yazışmalarının hiyerarşik duruma göre belirlenmesi gerektiği' hakkında bir genelge yayınladı. 

İligili metin şöyle; 

                         T.C.

          GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

         Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.01

Konu   :2016/9 Sayılı ve "Gümrük Kanunu

 235-1/C Maddesine İlişkin

 Uygulama" Konulu Genelge

 02.02.2017 / 22326121

DAĞITIM YERLERİNE

 Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 2016/9 sayılı ve "Gümrük Kanunu 235-1/c Maddesine İlişkin Uygulama" konulu Genelge çerçevesinde, ilgili gümrük idareleri tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin onuncu fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine göre gerçekleştirilen yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen işlemlerle bağlantılı olarak, gümrük idarelerince, doğrudan Ekonomi Bakanlığı veya diğer Bakanlıklarla yazışma yapıldığı anlaşılmaktadır.

2016/9 sayılı Genelgenin icraasında gümrük idarelerince yapılan yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin yazışmaların, iznin, izin konusunda yetkili olan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun taşra teşkilatı tarafından verilmesi halinde kurumun hiyerarşik durumu dikkate alınarak gümrük idaresince veya Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşunun taşra birimlerine; iznin, ilgili kurumun merkez teşkilatı tarafından verilmesi halinde gümrük idaresince Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecek şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri