Ek Mali Yükümlülük Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 25.05.2018 |

Ek Mali Yükümlülük Hakkında

Ek Mali Yükümlülük Hakkında
Ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, 2017/10926 sayılı BKK uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç (EK-1) menşeli olduğunu gösteren İhracatçı Beyanının, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmayacak.

Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde de “İhracatçı Beyanı” aranmayacak.

İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dâhil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilecek, ancak ihracatçı firmanın iş birliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilecek.

EK1

Haki Demirtaş

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler