Ekonomik Kalkınma için Yeni Gümrük Vizyonu Zümre Toplantısı

Son Güncellenme Tarihi: 24.01.2018 |

Ekonomik Kalkınma için Yeni Gümrük Vizyonu Zümre Toplantısı

Ekonomik Kalkınma için Yeni Gümrük Vizyonu Zümre Toplantısı
İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri, 25 No’lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi'nin İGMD işbirliğinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğün'den de destek alınarak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında "Ekonomik Kalkınma için Yeni Gümrük Vizyonu" konulu bir zümre toplantısı yapıldı.


 İstanbul Ticaret Odası'nda 23 Ocak 2018 tarihinde yapılan toplantının oturum başkanlığını İGMD Başkanı Serdar Keskin yaptı. 


Toplantının açılış konuşmasını, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Erkesim yaptı. Erkesim konuşmasında, "Değerli konuklar her yıl dünya gümrük günü için bir tema belirleniyor. Bu yılki tema, 'Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Güvenli Bir İş Ortamı' . Ekonomik kalkınma diyorsak dış ticaret ve gümrüklerimiz bunun en önemli ayağı. Dış ticaret ve gümrüklerimizin geliştirilmesi bir ihtiyaç.TİM verilerine göre 2017 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı 157 milyar dolar. Bu ihracatın 63 milyar doları İstanbul'da gerçekleştirilmiş. İstanbul, toplam ihracatımızın yüzde 40'ını karşılamış durumda. İstediğiniz kadar üretin, istediğiniz kadar reklam yapın gümrük işlemleriniz eksikse ihracat yapabilirsiniz ne de sağlıklı bir ithalat. Gümrüklerin modernleşmesi bu açıdan çok önemlidir. Gümrüklerimizin ve müşavirlerimizin bu rakamlardaki katkısı yadsınamaz." dedi.
İGMD Başkan Vekili Ersel Yüksek
İGMD Başkan Vekili Ersel Yüksek ise konuşmasında, "Ekonomik kalkınma gümrük vizyonu hakkında çalışmalar yaptık. Bu konuda, ülkemizin ekonomik kalkınmasında gümrüğün yeri önemlidir. Buradaki kalkınma dış ticareti ve gelirleri etkiler. Pozitif bir kavram olan ekonomik kalkınma aynı zamanda o ülkenin gelişmesini ifade eder. Buna bağlı olarak ekonomik açıdan kalkınan ülkede milli gelir artar, dışa bağımlılık azalır. Bu da sosyal yapıda olumlu gelişmelere vesile olur. Ekonomik kalkınma denince dış ticaret, dış ticaret denince gümrükler, gümrükler denince gümrük müşavirlerinin yeri şüphesiz önemlidir. Türkiye'nin son 20 yıllık kalkınmasında başta Gümrük Birliği anlaşması diğer tercihli ticaret anlaşmalarının yeri son derece büyüktür. Bu anlaşmalarla beraber dış ticaret hacmimizde önemli bir artış meydan gelmiştir. Özellikle son 2 yılda yakalamış olduğumuz dış ticaret rakamları kalkınmamızı gösteriyor. Bu dış ticaretin yüzde 95'lik kısmı biz gümrük müşavirlerinin eliyle üretilmiş. Bu büyümede dış ticaretimizin ve gümrük müşavirlerimizin etkisi yadsınamaz. Özellikle bilgi teknolojileri konusunda sürekli gelişmek, gümrük sektöründe hem devlete hem de iş sahiplerinin çıkarlarını doğru bir şekilde göstererek, biz gümrük müşavirlerini geleceğe taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.


25'No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi, M.Metin Korkmaz
25'No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi, M.Metin Korkmaz, Gümrüklerin modernleşmesi ve basitleşmesinin nitelikli iş gücünü arttıracağının altını çizdi. Korkmaz, "Türkiye'nin Gümrük Kanunu'nda, Gümrük Birliği ve Dünya Gümrük Örgütü'nün Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uluslararası Kyoto Sözleşmesi oluşturur. Bu sözleşme 1999 yılında revize edilerek bir dizi anahtar prensipler oluşturdu. Bu prensiplerin başlıkları şöyle; Gümrük İdaresinin Uygulamalarında Şeffaflık ve Öngürülebilirlik, Beyanname ve Vergilerin Basitleştirilmesi, Yetkilendirilmiş Kişiler için Basitleştirilmiş İşlemler, Teknolojilerin Azami ölçüde kullanımı, Mevzuata uygun Gümrük Kontrolü ve Risk Yönetimi, Sonradan kontrol ve diğer kamu kurumları ile koordineli kontrol, Ticaret Erbabı ile işbirliği yapmak. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması yeni bir şey değildir. Yüzde 90 revize Kyoto Sözleşmesi maddelerine dayanmaktadır. 2006 yılında Dünya Gümrük Örgütü ile stratejiler kabul edildi. Bu stratejilerin 10 temel taşı vardır. Bunlar sırayla, küresel gümrük ağı kurulması, koordine sınır yönetimi, bilgi toplamaya dayalı risk yönetimi, gümrük ve ticaret erbabı arasında iş birliği, modern çalışma ve teknikleri, teknoloji ve araç kullanımı, yasal dayanakların oluşturulması, profesyonel hizmet anlayışı, etik değerleri. Bu standartların genel amacı güvenlikten ödün vermeden gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu çerçevede ülkemizde alınabilecek önlemler ise; mevzuattır. İkincisi kurumsal yapılanma ve iş birliği olarak geçiyor. Eğer 15-20 bakanlık ve kamu kurumlarınca bu iş gümrük bakanlığına verilmişse bu işin koordinasyonu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilebilir. Tek Pencere Sisteminin yapılması gerekmektedir. Ayrıca ücretler dediğimiz bir kısım var. Toplanan ücretlerin, gümrüklerin ithalat ve ihracatlar konusunda tüm hizmetleri kamu görevlileridir. Özel kişilerden toplanan vergilerle finanse edilmesi gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, odaların ve diğer bakanlıkların ücret almaması gerekiyor. Şunu örnek verebilir. Gümrük Ticaret İşletmeleri. Türkiye'de hiç bir kurumda olmayan ücrette hizmetler veriyoruz. Oralarda kiralar çok yüksek rakamlarda. Bunun doğru olmadığını savunuyorum. Burada TOBB'un, TİM'in ve odaların mümkün olduğunca mükellefin işlemlerini kolaylaştırmada, bu ücretleri daha alt düzeyde tutmalı.
Cezai yaptırımlarla ilgili konu da var. Dünyadaki inceleme gezilerimizde, 235, 236, 237 ile ilgili cezalar dünyanın hiç bir ülkesinde yok. Örneğin, İspanya'da cezaların en yükseği gümrük vergisinin yüzde 20'si civarında. Birçok ülkede kasıt olmadığı sürece usulsüzlük cezası dahi yok." şeklinde konuştu.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş, konuşmasında, "İstanbul Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul'daki gümrük faaliyetlerinden sorumlu. 2017 yılında genel olarak İstanbul Bölge Müdürlüğü olarak 1 milyon civarında ithalat beyannamesi ve 2 milyon ihracat beyannamesine imza atmış durumdayız. Genel ihracatın içinde İstanbul'da kayıtlı firmalar ile birlikte İstanbul'un payı yüzde 50'yi buluyor. 2017 yılında toplamda 4 binin üzerinde beyannameye imza attık hep beraber. Geçen yıl ile kıyaslandığında bin beyanname artış olduğunu görüyoruz. Son iki yılda korumacılık politikaları gereği ithalat vergilerinde artış görüyoruz. Kaçakçılık ile mücadelede yapılan işlemler gümrük müşavirlerinin işlerini aksatıyor gibi görünse de diğer yandan ekonomiye katkı sağlıyor. Bölgemizde birlikte çalıştığımız 1916 gümrük müşaviri kayıtlı. Bunların 253'i YGM olarak kayıtlı. 2017 yılında YYS ve OKS süreçleri ile geçişleri mahduriyetler olmadan atlattık. Bu rakamlar İstanbul'a ait. Ülke geneline baktığımızda daha büyük rakamlar görmekteyiz. İş ortamlarının yeniden yapılandırılması konusunda bir takım projeler faaliyete geçti. Çatalca'ya Türkiye'nin en modern gümrük kompleksi yapıldı. Murat Bey, aynı şekilde Türkiye'nin en fazla ihracat rakamlarına sahip. Anadolu yakasında, Erenköy'ün dışında ikinci bir gümrük sahası yapılacak." dedi.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hasan Murat Özsoy
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hasan Murat Özsoy konuşmasında odak noktasının, ekonomik kalkınmaya yönelik güvenli bir iş ortamı olduğunu belirtti. "Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler gümrük alanında da hizmetlerin hızlanmasına olan talepleri arttırdı. Bu durum bizlerin işlemlerinin dijitalleşmesi ve basitleşme ile birlikte büyük bir dönüşüme uğramasına sebep oldu. Bu da Customs 3.0'a taşıdı. 2017 yılında ticaret alanında bir atılım yılı yaşadık. 2017 performansımız ile dünyanın en büyük ekonomilerini geride bıraktı. Büyümede en önemli rol ihracata ait. Ülkemiz 2002 yılından bu yana ihracatımız hedefleri aşarak büyüdü. Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının ile bakanlığımızın hedefleri açısından önemli fırsat olacağını düşünüyorum. Biz bu noktada payımıza düşeni yapıyoruz. Türkiye anlaşmada verdiği taahhütlerin yüzde 99'unu uygulayabilir durumda. Bakanlığımız kolaylaştırıcı düzenlemeler ile birlikte güvenliği de göz önünde bulunduruyor. Aynı zamanda dijitalleşme adımlarımız gümrük işlemlerini kolaylaştırarak zamandan ve güçten tasarruf etmemizi sağlıyor " ifadelerini kullandı.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ise, "Gümrük çok eski bir yapılanma olsa da özellikle 20. yy'da daha fazla ortaya çıkmış bulunuyor. Özellikle 2'nci Dünya Savaşı sonrasında gümrük ön plana çıktı. Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nün de çabaları ile dünyada ticaretin önü açılmaya başlandı. Sanayi 4.0 ile Customs 3.0 ile dijitalleşme süreci ortaya çıkmaya başladı. 11 Eylül sonrası yaşananlar da hem ticaretin hem güvenliğin ortak vizyonda toplanmasına sebep oldu. Gümrük İdarelerinin ülke içindeki idareler ile iş birliği iletişimi de bu süreçte etkili olmaya başladı. Bu ağ yönetimi ile daha güvenli ve modern yönetime sahip oluyor. Ülke olarak gelişmelere ayak uydurarak bünyemize alıyoruz. Hepimizin çalışmaları da bu perspektifte olmalı. Gümrük İdaresi'nin fonksiyonlarından birisi gelir toplama; ülkeler özel şartlarına göre bunu düzenliyor. Gümrük İdaresinin uygulamalarını kontrol edecek olursak, Devlet bazı yapıları ve alt yapıları işletmede sorunlar yaşayabiliyor. Bundan yıllar önce İbni Haldun bu durumu aslında açıklamıştır. İbni Haldun, 'Devlet arpa ekmesin, Arpa tarlalarını denetlesin ve ekilmesini sağlasın' demiştir. Devlet, yap işlet devret modeli ile gümrük kapılarını yeniliyor. Şu anda birçok kapımız bu sistem ile modern hale geldi. Sadece mevzuat değil alt yapı geliştirmelerine de önem veriliyor. Günümüzde yapılan yen uygulama ve düzenlemeler ile sistemler dijitalleşerek, daha kolay ve basit hale geldi." şeklinde konuştu.


Sunumların ardında, toplantı soru ve cevaplarla son buldu.Gümrük TV
Haber: İpek Alemdar

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler