Engelli İçin Araç Alımında ÖTV İstisnası Hakkında Özelge

Son Güncellenme Tarihi: 7.02.2017 |

Engelli İçin Araç Alımında ÖTV İstisnası Hakkında Özelge

Engelli İçin Araç Alımında ÖTV İstisnası Hakkında Özelge

                                        T.C.

                 GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

            MANİSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

               Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 Sayı : 85373914-135[52.01.18]-31 03.01.2017

Konu : Engelli için araç alımında ÖTV istisnası.  

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … tarih ve … sayılı … Hastanesi Sağlık Kurulunca adınıza düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporuyla; bebekken düşmeye bağlı sol el bilek ve sol dirsekte meydana gelen deformasyon sonucu vücut fonksiyon kaybı oluştuğu tanısı konulduğu belirtilerek, ÖTV'den istisna olarak araç alıp alamayacağınız hususunda  Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Mezkûr Genel Tebliğin (II/C/1.3) bölümünde, Kanunun (7/2-c) maddesi uygulamasına ilişkin olarak;

- Engellilik durumunun, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olması gerektiği,

- Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunun kabul edileceği, ilk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerektiği, yapılan özel tertibatın da kişinin engelliliğiyle uyumlu olmasının zorunlu olduğu,

- Sol el ve/veya kolda engelliliği bulunanların, taşıtta hareket ettirici aksam sayılan manuel vites kolunu engelliliğe uygun olarak direksiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde tadilat yaptırması veya taşıtın fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş olması gibi hallerin hareket ettirici aksamda özel tertibat olarak kabul edileceği,

- Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi ve benzeri tadilatların taşıtı hareket ettirici aksamda özel tertibat kapsamında değerlendirilmeyeceği,

- Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtların, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edileceği,

- Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerektiği,

- Engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın, belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabileceği

belirtilmiştir.

Bu kapsamda, başvurunuz eki … tarih ve … sayılı özürlü sağlık kurulu raporunuzda yer alan engellilik durumunuz (sol dirsekte fleksiyon ekstansion 60 derece -100 derece eklem hareket açıklığı mevcut dirsek ekstansionu 80 derece kısıtlıdır. pronasyon supinasyon doğal. emg: median ulnar sinirin parsiyel, radial sinirin ağır parsiyel tutulumu mevcut. radial sinir lezyonu. median sinir lezyonu. ulnar sinir lezyonu.) itibariyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesinde yer alan istisna uygulamasından, bahse konu Genel Tebliğin (II/C/1.1., 1.3 ve 1.5) bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri