Gıdada Ulusal Yol Haritası Belirlendi

Son Güncellenme Tarihi: 1.12.2021 |

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Sınırları olan mevcut gıda sistemlerimizi, küresel ve ulusal ölçekte dönüştürmemiz ve sürdürülebilir hale getirmemiz zorunlu hale gelmektedir." dedi.

Gıdada Ulusal Yol Haritası Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası"nın tanıtım toplantısına katıldı.

Dünyanın son yıllarda gıda güvensizliğine neden olan bir dizi küresel sorunla yüzleştiğinin altını çizen Pakdemirli, gelecek nesilleri de düşünerek mevcut gıda sistemlerinin sürdürülebilir hale dönüştürülmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, insan tüketimi amacıyla üretilen gıdanın her yıl yaklaşık üçte birine denk gelen 1,3 milyar tonunun, sosyal, ekonomik, çevresel ve en önemlisi iklim değişikliğine bağlı sorunlar nedeniyle kayba uğradığına ve israf edildiğine işaret ederek, "Dünya üzerindeki toprakların yaklaşık üçte birinin bozulmaya uğradığı, iklim değişikliği ile birlikte, ormansızlaşma, çölleşme, erozyon, biyolojik çeşitliliğin azalması ve yaşamak için gıdaya olan ihtiyacımız olduğu düşünüldüğünde, sınırları olan mevcut gıda sistemlerimizi, küresel ve ulusal ölçekte dönüştürmemiz ve sürdürülebilir hale getirmemiz zorunlu hale gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi için geniş bir yelpazedeki paydaşların görüşleriyle hazırlanan ulusal yol haritasının içerdiği 10 öncelikli hedefi şu şekilde sıraladı:

1- Güvenilir ve besleyici gıdaya özellikle hassas grupların adil erişiminin geliştirilmesi,

2- Yenilikçi yöntemlerle denetim ve kontrolleri güçlendirerek halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin geliştirilmesi,

3- Tarım ve gıda sektöründe tedarik ve değer zincirinin sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi ve gıda kaybı ve israfının azaltılması,

4- Tüketicilerde bilinçliliğin artırılması ve sürdürülebilir tüketimin teşvik edilmesi,

5- İklim değişikliğine uyumlu üretim modellerinin iyileştirilmesi,

6- Su kaynaklarının verimli kullanılması,

7- Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması,

8- Tarım ve gıda sektöründe dezavantajlı gruplar için daha kapsayıcı politika ve tedbirler geliştirilmesi,

9- Kırsal hayatın canlandırılması,

10- İklim değişikliği, doğal afetler ve beklenmeyen krizlere karşı gıda sistemlerinin dayanıklılığının artırılması.

Türkiye'nin yol haritasında öncelikli 10 hedefe ulaşabilmek için ortaya koyulan eylemler arasında, besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi, iklim değişikliği ve doğal afetler kaynaklı acil durumlara ve gelecekteki krizlere karşı gıda güvenliğin sağlanması gibi konuların yer aldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Gıda sistemlerinin dönüştürülmesinin, hem ulusal hem de küresel ölçekte iletişim ve iş birliklerinin geliştirilmesi ile başarılabileceğine inanıyoruz." dedi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler