Gübrelerin Tarife Tespitinde Ambalajlanmamış Olma Olarak Değerlendirilmesi

Son Güncellenme Tarihi: 20.02.2017 |

Gübrelerin Tarife Tespitinde Ambalajlanmamış Olma Olarak Değerlendirilmesi

Gübrelerin Tarife Tespitinde Ambalajlanmamış Olma Olarak Değerlendirilmesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, 'gübrelerin tarife tespitinde ambalajlanmamış olma olarak değerlendirilemesi' hakkında bir yazı yayınladı. 

                                          T.C.

                    GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                          Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :17474625-162.01

Konu :Gübreler

15.02.2017 / 22636140

DAĞITIM YERLERİNE

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 02.02.2017 tarihli 22361556 sayılı yazısında, İskenderun Gümrük Müdürlüğünden alınan 02.02.2017 tarihli 22354825 sayılı yazıda özetle, son dönemlerde Müdürlüklerinde işlem gören kimyasal gübrelerin Mersin Laboratuvar Müdürlüğüne sevk edilmesi sonucunda, eşyaların kimyasal olarak aynı vasfa haiz olmasına rağmen, dökme olanların 31.02, daha önce 31.02 tarife pozisyonunda değerlendirilen paketli gübrelerin ise 31.05 tarife pozisyonunda değerlendirilmeye başlandığı,

TGTC’nin 31 inci faslının 2 nolu fasıl notunda “31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde olmamaları veya ambalajlanmamış olmaları şartıyla 31.02 pozisyonu sadece aşağıda yazılı olanları kapsar” denildiği, 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerin “Bitki besin maddeleri olan Azot, Fosfor ve Potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları” olarak yer aldığı, bahsi geçen gübrelerin hiçbirinin tablet şeklinde olmayıp 25 kg veya 50 kg’lık ambalajlarda olduğundan 31.05 pozisyonunda belirtilen 10 kg’ı geçmeyen ambalajlar şekline uymadığı, ayrıca 31.05 pozisyonunda belirtilen “Bitki besin maddeleri olan Azot, Fosfor ve Potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübrelerden olmadığı belirtilerek GTİP tespitinin doğru yapılabilmesi için konunun değerlendirilmesi istenilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 09.02.2017 tarih ve 22498378 sayılı yazıda ise; TGTC’nin 31 inci faslının 2 nolu fasıl notunda “31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde olmamaları veya ambalajlanmamış olmaları şartıyla 31.02 pozisyonu sadece aşağıda yazılı olanları kapsar” denildiği ve nottan da anlaşılacağı üzere, 3102 pozisyonunda yer alan ürünlerin ambalajlı olmamaları kaydıyla bu fasılda yer alacağı ve 3101 ila 3104 pozisyonları arasında yer alan gübrelerin ambalajlı olmamaları veya dökme olmaları kaydıyla bu fasıllarda sınıflandırılabileceği, bu pozisyonlarda yer alan eşyaların ambalajlı olmaları durumunda ise 3105 pozisyonunda tarifelendirilmelerinin bir zorunluluk olduğu" ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, 1 Aralık 1988 tarihli 20006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milletlerarası Sözleşme” (Karar Sayısı ; 88/13527) ile Ülkemiz, 10 Kasım 1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme"ye, 1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak üzere katılmıştır.

Mezkur Sözleşmenin “Akit Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 3 üncü maddesi uyarınca, Akit Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, gümrük tarife ve istatistik nomanklatürleri ile Armonize Sistem arasında uygunluk sağlamayı ve bu kapsamda, gümrük tarife ve istatistik nomanklatürlerinde “(ii) Armonize Sistemin yorumuna dair Genel Kuralları ve tüm Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını uygulamayı ve Armonize Sistemin Bölüm, Fasıl, Pozisyon ve Alt Pozisyonlarının kapsamını değiştirmemeyi” taahhüt etmektedir.

30/12/2016 tarihli 29934 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazetede, 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 1/1/2017 tarihinden geçerli olan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” yayımlanmıştır.

Bu itibarla, TGTC’nin 31 inci faslının 2 nolu fasıl notunda yer alan “31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde olmamaları veya ambalajlanmamış olmaları şartıyla 31.02 pozisyonu sadece aşağıda yazılı olanları kapsar” ifadesinin anlamı konusunda, mezkur Sözleşmenin orijinal metninde yer alan ifadenin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu metnin ilgili bölümünün İngilizce orijinalinde yer alan ifade “2- Heading 31.02 applies only to the following goods, provided that they are not put up in the forms or packages described in heading 31.05:” şeklindedir.

Dolayısıyla metnin; 31.02 pozisyonunun, 31.05 pozisyonunda belirtilen şekiller veya ambalajlarda olmamaları şartıyla, metnin devamında yazılı olanları kapsadığını ifade ettiği açıkça anlaşılmakta olup, 31.02 pozisyonu kapsamdaki eşyanın ambalajlanmamış olması gibi bir zorunluluk içermediği görülmektedir. Nitekim aksi bir yorum, 31.05 pozisyon metniyle de uyumlu bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 31.02 ilâ 31.04 tarife pozisyonu açıklamalarının ilk paragraflarında, “Bu pozisyon, 31.05 pozisyonunda tanımlanan şekillerde veya ambalajlarda olmamaları koşuluyla, sadece aşağıdaki maddelere uygulanır:” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, TGTC’nin 31. fasıl 2 ilâ 4 nolu notlarında yer alan “31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde olmamaları veya ambalajlanmamış olmaları şartıyla,…” ifadesinde geçen “ambalajlanmamış olma” şartının 31.05 pozisyonunda belirtilen şekilde ambalajlanmamış olma olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri