Gümrük Beyannamelerinin 24 No.lu Kutusu Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 11.10.2019 |

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne ilettiği yazı paylaşıldı.

Gümrük Beyannamelerinin 24 No.lu Kutusu Hakkında
Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne ilettiği yazı paylaşıldı. 


Paylaşılan yazıda, "Bilindiği üzere ilgide kayıtlı genelgelerinde; Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer verildiği ve gümrük beyannamesinin “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no’lu kutusuna ticari sözleşmelere ilişkin kodun yazılacağı belirtilmektedir. Gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna kaydedilen kodların dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanıldığı. Söz konusu kodların kullanılması, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanan kurallar bakımından herhangi bir sonuç doğurmadığı; kaydedilen kod vesilesiyle beyanname kapsamı eşyanın ne tür bir ticari sözleşmeye konu olduğu hakkında gümrük idaresine bilgi verdiği, bu itibarla, cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna, yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir." denildi.


İletilen yazıda ayrıca, üyelerden gelen taleplerde, söz konusu genelge ekinde yer alan kodların bazılarında tereddütler yaşandığı, hangi rejim kodunda hangi kodun kullanılması gerektiği hususunun açık ve net olmadığı, diğer taraftan, genelge ekinde yer alan bazı kodların 10.02.2010 tarihli AB Resmî Gazetesinde yayımlanan L-37/10 sayısının EK-2’sinde yer alan “LIST OF NATURE OF TRANSACTIONS CODES” isimli işlem kodları listesiyle çeliştiği, bildirildiği açıklandı. Bu itibarla, yazı ekinde yer alan örneklerin de dikkate alınarak, oluşması muhtemel mağduriyetlerin giderilebilmesi adına açıklayıcı düzenleme yapılması talepleri iletildi. 

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri