Merhaba, Danıştay Kararının verildiği tarihte de; gümrük vergisi deyimi ‘’eş etkili vergiyi’’ kapsamaktaydı, şimdi de ithalat vergisi deyimi ‘’eş etkili vergiyi’’ kapsamaktadır. Bu tespit doğrudur. Ama GK 234. Maddesindeki ‘’gümrük vergisi’’ deyimi Kararın verildiği tarihte sadece 474 sayılı Kanun ile uygulanan bildiğimiz gümrük vergisi anlamındaydı. Diğer vergiler eğer kendi kanunlarında Gümrük Kanunu hükümlerine göre cezalandırılacağına dair atıf varsa GK 234 e göre ceza tatbik edilebiliyor , yoksa gümrük vergisi olarak değerlendirilmediğinden GK 234 e göre ceza kesilemiyordu. (Örneğin KDVK 51 ceza yönünden Gümrük Kanuna atıf yaptığından SDGB nin KDV matrahında bir eksiklik olduğunda GK 234 uygulanıyor, ama 3577 sayılı Kanunda böyle bir atıf olmadığından Dampinde GK 234 uygulanamıyordu. Bir başka örnek de 11 nisan 2013 öncesi KKDF için de GK 234 uygulanamıyordu ama şimdi uygulanıyor.Çünkü 11 nisan 2013 de yapılan değişiklikle KKDF de bir ithalat vergisi gibi değerlendirilmeye başlandı ve eksik beyanı halinde KDV matrahını etkiliyor ). NETİCE olarak kilit nokta GK 234 te yapılan ''gümrük vergisi'' tanımının bildiğimiz 474 sayılı kanunun ile uygulanan gümrük vergisi tanımından çıkartılıp GENİŞETİLEREK '' ithalat vergileri olarak değişmesidir. Danıştayın bu değişiklikten sonra yeni bir kararı yok. Yeni bir karar verse bu hususu dikkate alacağını düşünüyorum. Şu anda filliyatta TRT bandrolu, KKDF , Ek amali yükümlülük, dampingin eksik beyanında GK 234 uygulanıyor .Selamlar