Gümrük Müşavirleri Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/2 inci Maddesinde Süre Uzatımı İstiyor

Son Güncellenme Tarihi: 23.09.2020 |

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/2 inci Maddesi” hakkında ortak bit yazı yayımladı.

Gümrük Müşavirleri Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/2 inci Maddesinde Süre Uzatımı İstiyor
Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/2 inci Maddesi” hakkında ortak bit yazı yayımladı.


Yazıda; Covid-19 salgını nedeniyle menşe şahadetnamelerinin temini ve ibrazı konusunda güçlükler yaşandığı belirtildi. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 günlü 53586733 sayılı yazıları kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilen bu durum neticesinde yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın Gümrük Yönetmeliğinin 38/2. Maddesi kapsamında işlem gören beyannameler için menşe şahadetnamesi ibraz süreleri 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında geçen sürenin, altı aylık süre hesabında dikkate alınmayacağının belirtildiği anımsatıldı.


1 Nisan 2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 16/2 maddesi ile A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaların menşe şahadetnameleri veya tedarikçi beyanlarının sonradan ibraz edileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı ifade edildi. Söz konusu düzenlemede menşe şahadetnameleri ve tedarikçi beyanlarının Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edileceğine ilişkin düzenlemenin hayata geçirildiği belirtildi.


Pandemi sürecinde hem cari hem de geçmişe yönelik menşe şahadetnameleri temininde sorunlar yaşandığı, Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/2 inci maddesinin tanımış olduğu 6 aylık sürenin 2 ayının belirlenen mücbir sebep dönemi içerisinde kaldığı ifade edildi.

Bu açıklamalar ışığında; Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 maddesi için uygulanan mücbir sebep nedeniyle uzatılan süre hesaba katılarak, Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/2 inci maddesi kapsamında belirlenen süre sonunun da 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması hususu arz edildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler