Gümrük Müşavirleri Güncelleme İşlemleri Duyurusu

Son Güncellenme Tarihi: 4.02.2020 |

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu gümrük müşavirleri belgelerinin güncellenmesi hakkında bir duyuru yayımladı.

Gümrük Müşavirleri Güncelleme İşlemleri Duyurusu
Duyuruda “Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 nci maddesinin, "Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğü'ne bildirilir." hükmü çerçevesinde, İstanbul, Doğu Marmara, Batı Marmara ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüm gümrük müşavirlerinin, 01/02/2020-29/02/2020 tarihleri arasında Derneğimize bildirimde bulunulması gerekmektedir.” denildi.


Duyuruda ayrıca;
“HERHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLAN /ÇALIŞAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde şahıslarında ve/veya firmalarında herhangi bir değişiklik olmayan Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben, şirket antetli kağıdına, firma kaşeli, firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-1 Şahıs Firmaları için SGM/EK-1 (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben, şirket antetli kağıdına, şirket kaşeli firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-2 Şahıs Firmaları için SGM/EK-2 (2 adet) Değişiklik olmadığına ilişkin beyanların aynı tüzel kişiliğe ortak olan ve “DERNEĞİMİZE ÜYE” tüm gümrük müşavirlerince ayrı ayrı düzenlenerek toplu halde tek seferde verilmiş olması gerekmektedir.


HERHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLMAYAN /ÇALIŞMAYAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe, (“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-1 ) (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe,(“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-2 ) (2 adet) Ayrıca; 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler derneğimize bildirilmiş ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. “ ifadeleri yer aldı.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri