Gümrük Müşavirlerinden İhracatçı Lehine Önemli İtiraz

Son Güncellenme Tarihi: 26.02.2020 |

İthalat yapan bir çok firma ithal ettikleri ürünleri imalatta kullanıyor ve daha sona nihai ürün olarak ihraç ediyor. Gümrük Müşavirlerinden gelen bu önemli itiraz dış ticaret piyasasının gündemini oluşturacağa benziyor.

Gümrük Müşavirlerinden İhracatçı Lehine Önemli İtiraz
Gümrük Müşavirlikleri Dernekleri oldukça önemli bir konuda Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne görüş bildirdi. İthalat yapan bir çok firma ithal ettikleri ürünleri imalatta kullanıyor ve daha sona nihai ürün olarak ihraç ediyor. Gümrük Müşavirlerinden gelen bu önemli itiraz dış ticaret piyasasının gündemini oluşturacağa benziyor.


İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği web sitesinden alınan yazıya göre, Gümrük Kanunu’nun 234. maddesinin 1. Fıkrasının uygulanması hakkında anayasa hükümlerine ve kanuna aykırılık olduğu belirtildi.

Yazıda, 234. Maddenin 1. Fıkrasının uygulanmasında ‘İthalat Vergileri’ kavramında bahsedildiği belirtildi. Gümrük Vergisi (GV), Ek Mali Yükümlülük (EMY), Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ve TRT Bandrol Harcı vb. gibi ‘İthalat Vergisi’ tanımı içerisinde yer alan vergilerin tümünün hesaplanması genel toplama ulaşılmasından Gümrük Kanunu’nun 234. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında beyan ile denetleme sonrası çıkan farkın % 5’i açtığı durumlarda çıkan fark ile birlikte farkın 3 katı para cezası alınabileceği belirtildi.

Oysa idarenin uygulamasında her bir vergi türü kendi içerisinde hesaplanıp oluşan fark ve farka ilişkin 3 katı para cezası uygulanması yönünde.
Dernekler durumu iki örnekle açıkladı.ÖRNEK: 1


Örnek:1’de görüleceği üzere ithalat vergileri farkı 2.360 TL olmasına karşın Gümrük Kanunu’nun 234/1-a fıkrası hükmüne göre bu farkın üç katı ceza uygulanması halinde, uygulanacak idari para cezası tutarı 2.360 TL X 3 = 7.080 TL olması gerekirken, idarenin her bir vergi türüne isabet eden vergi farkı için üç kat ceza uygulaması yöntemi sonucu ceza tutarı 22.080 TL olarak belirlenmektedir. Ceza muhatabına Kanuna aykırı olarak 15.000 TL fazladan ceza uygulanmaktadır.

ÖRNEK 2:


Örnek 2: İkinci örnekte görüldüğü üzere beyan sahibince ithalat vergileri tutarı, gümrük idaresince tespit edilen ithalat vergileri tutarına göre 5.900 TL fazla beyan edilmesine karşın, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı yazılarındaki idari yoruma göre beyan sahibi adına gümrük vergisi farkı için 15.000 TL idari para cezası kesilmesi yoluna gidilebilecektir. Bu uygulama gerek Gümrük Kanunu’nun 234/1 inci maddesi hükmüne gerekse T.C. Anayasasının “vergide ve cezada kanunilik prensibine” aykırılık oluşturmaktadır.

Söz konusu yazıda, Anayasada yer alan;

MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

MADDE 38- Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

MADDE 73- Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.”
Hükümlere yer verildi.

“Anayasanın amir hükümleri ve Türk Ceza Hukukunun temel kuralları gereği idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanmamalıdır.

Bu doğrultuda ilgide kayıtlı yazınızın tekrar değerlendirilmesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz.” denildi.

Söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler