Gümrük Müşavirlerinin İşyeri Açma Ruhsatı Sorunu Çözülüyor mu?

Son Güncellenme Tarihi: 29.06.2020 |

İGMD “Gümrük Müşavirlerine Mesleki Ruhsatname Verilmesi ve Konu Hakkında Müşavir Şirketlerinin Yaşadığı Sorunlar” hakkında bir yazı yazdı.

Gümrük Müşavirlerinin İşyeri Açma Ruhsatı Sorunu Çözülüyor mu?
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) tarafından Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirleri Dairesi Muhatap “Gümrük Müşavirlerine Mesleki Ruhsatname Verilmesi ve Konu Hakkında Müşavir Şirketlerinin Yaşadığı Sorunlar” hakkında bir yazı yazıldı.


Yazıda; İGMD tarafından yazılan 19.04.2016 ve 07.12.2017 tarihli yazılara atıfla; Gümrük Müşavirliği meslek örgütü üyelerinin işyerine, bulundukları yerin ilçe belediyeleri tarafından zaman zaman ve gittikçe yoğunlaşan denetimler yapıldığı, denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı istendiği belirtilerek, bu nedenle ceza tatbik edildiği, eksikleri tespit edilenlerin kapatılması uygulaması yapıldığı ifade edildi.

Yazıda devamla; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda “…Gümrük Müşavirleri ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.” Hükmü ve “Gümrük Müşavirleri tebligat adreslerinde kullanılacak çalışma yerlerini, bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yazı ile bildirirler” hükmü bulunduğu belirtildi.


Bununla birlikte sınavı kazanan Gümrük Müşavirlerine Ticaret Bakanlığınca Gümrük Müşaviri Sertifikası düzenlendiği vurgulanarak, Avukatlık SMMM ve YMM kanunundaki benzer hükümlerin eklenmesi ve “Sertifika”nın “Ruhsatname” olarak aktif hale getirilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü ifade edildi.

Sonuç olarak ilçe belediyelerinden yapılan denetimlerde Gümrük Müşavirlik mesleğine gittikçe artan bir yoğunlukta uygulamaların zorlayıcı hal aldığına işaret edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından 03.01.2018 tarihli yazı ile İGMD tarafından konu ile ilgili yapılan önerilerin mevzuat çalışmalarında değerlendirileceğinin ifade edildiği ancak güncel yaşanan mağduriyetin önlenmesi ve giderilmesi için konunun değerlendirmesi için takdir ve tensiplerine arz edildiği ifade edildi.


Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yazılan cevabi yazıda; İGMD tarafından dile getirilen hususların Ticaret Bakanlığının yürüteceği mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not alındığı belirtildi.
Etiketler
İGMD
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler