Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

Son Güncellenme Tarihi: 22.06.2016 |

Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği yazılı sınavı Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 26 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesinde, gümrük müşavirliği yazılı sınavını kazanan adayların, Bakanlığımızca tayin edilen yer ve sözlü sınavına tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözlü sınav 18/07/2016 – 21/07/2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

SINAVA KATILACAKLAR: 

26/12/2015 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği Yazılı Sınavında başarılı olanlar ile   mahkeme kararları ile başarılı sayılan kişiler  sınava katılacaklardır.

Sözlü sınava adaylar, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) girebileceklerdir.

SINAV TARİHİ 

Sınav 18/07/2016 - 21/07/2016 tarihleri arasında ekli listede gösterildiği şekilde adaylara ayrılan gün ve  saat de  yapılacaktır.

SINAV YERİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar No:151 Çankaya-Ankara

SINAV KONULARI

Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi

Konularını kapsar. 01/06/2016 tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri sınava konu olmayacaktır.

SINAVA İLİŞKİN KURALLAR

Adayların delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth  benzeri cihazlar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile sınavın yapılacağı binaya girmesi yasaktır. 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yapılacak sözlü sınavlar, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Mesleki bilgisinin,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her kriter için verilen puanların ortalaması, adayın sözlü sınav puanıdır.

Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan adaylar gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar.

Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 Sınav sonuçları Bakanlık kurumsal internet sisteminden duyurulacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Gümrük müşavirliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar Gümrük Yönetmeliğinin 571inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

 Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru www.gtb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri