Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

Son Güncellenme Tarihi: 22.10.2020 |

Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı konulu bir yazı yayınlandı.

Yazı ile 22.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği yazılı sınavını kazanan adaylar ile Mahkeme kararları doğrultusunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların gireceği Gümrük Müşavirliği sözlü sınavına girecek kişilerin listesi ve sınav programı paylaşıldı.

Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusunda;

“4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği yazılı sınavı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sınav Yönetim Merkezi Birimi tarafından 22/12/2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesinde, gümrük müşavirliği yazılı sınavını kazanan adayların, Bakanlığımızca tayin edilen yer ve zamanda sözlü sınavına tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözlü sınav 23/11/2020 - 04/12/2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.”

İfadeleri yer aldı.

Sınav 23/11/2020 - 27/11/2020 ve 30/11/2020 - 04/12/2020 tarihleri arasında adaylara ayrılan gün ve saatte yapılacak.


Sınava Katılacaklar
22/12/2019 tarihinde yapılan gümrük müşavirliği yazılı sınavında başarılı olanlar ve mahkeme kararı ile Gümrük müşavirliği sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar sınava katılacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecekler.

Sınav Yeri
Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151/4 Çankaya-Ankara

Olarak bildirildi.

Sınav Konuları

Yapılacak sınav;

• Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,
• 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,
• Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,
• Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,
• Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi

Konularını kapsıyor.

20/10/2020 tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri sınava konu olmayacak.

Sınava İlişkin Kurallar
Yapılan Duyuruda sınav ilişkin kurallara yer verildi.

Buna göre;

Adayların delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth benzeri cihazlar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile sınavın yapılacağı binaya girmesi yasak.

Yapılacak sözlü sınavlarda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
değerlendirilecek.

Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar tutanağa geçirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacak.

• Belirtilen tarih ve saatte sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilmeyecek.

• Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacak.

Sınav sonuçları Bakanlık kurumsal internet sitesinden duyurulacak.


Sınav Sonuçlarına İtiraz

Gümrük müşavirliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar Gümrük Yönetmeliğinin 571 inci maddesi çerçevesinde yapılabilecek.

Söz konusu sınava ilişkin hususlarda bir değişiklik olması durumunda gerekli duyuru www.ticaret.gov.tr adresinden yapılacak.

Yazı için tıklayınız.
Duyuru metni için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler